Giới thiệu phần mềm kế toán 1A
Tính năng tiêu biểu
So sánh chức năng các gói sản phẩm
Báo giá phần mềm kế toán 1A
Phần mềm kế toán 1A.ce miễn phí
BẢN DÙNG THỬ 1A 3.2 - MỚI
MỚI!!! BẢN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN - PHIÊN BẢN 2015
Bộ phận hỗ trợ
Tài liệu
Hotline hỗ trợ khách hàng
Hộp thư góp ý - khiếu nại
Thông báo - Khuyến Mãi
Kế toán - Thuế
  In trang
Tiêu điểm

Thảo luận ở Hội trường Quốc hội (QH) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và dự án Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đồng tình với Chính phủ khi cho rằng, cần thiết phải sửa các Luật thuế nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng sắp tới, cũng như tạo điều kiện giúp DN vượt qua khó khăn.

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) với 391/392 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tin tức
Chức năng

 

08/03/2011
Tài liệu
Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Tên file: huong_dan_su_dung_nghiep_vu_tra_lai_hang_mua.pdf
Dung lượng: 1.04 MB
Thời gian: 15/09/2014
438 download
Hướng dẫn sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu kế toán 1A
Tên file: ke_toan_1a_huong_dan_sao_luu_va_phuc_hoi_csdl.pdf
Dung lượng: 753.88 KB
Thời gian: 18/02/2013
5344 download
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Kế toán 1A 3.0
Tên file: ke_toan_1a_huong_dan_cai_dat.pdf
Dung lượng: 728.47 KB
Thời gian: 26/06/2012
9383 download
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán 1A 3.0
Tên file: ke_toan_1a_huong_dan_su_dung_phien_ban_3.0.pdf
Dung lượng: 2.28 MB
Thời gian: 03/04/2012
19171 download
Hướng dẫn kỹ năng căn bản (phiên bản cũ)
Tên file: ketoan1a_canban_v1_0.pdf
Dung lượng: 1.54 MB
Thời gian: 09/03/2011
9567 download
Hướng dẫn - Các tiện ích quản lý và trình bày trong Kế toán 1A

tiện ích kế toán

 

 

 

 

Giới thiệu
Lọc dữ liệu
Gom nhóm dữ liệu
Các tiện ích quản lý và trình bày trong Kế toán 1A
Tên file: 1a - tien_ich_quan_ly_va_trinh_bay.rar
Dung lượng: 1.88 MB
Thời gian: 26/11/2014
278 download
Hướng dẫn - Nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Kế toán 1A - Nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Kế toán 1A - Nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Tên file: 1a-tra-lai-hang-mua.gif
Dung lượng: 413.68 KB
Thời gian: 26/11/2014
112 download

Xem thêm