Giới thiệu phần mềm kế toán 1A
Tính năng tiêu biểu
So sánh chức năng các gói sản phẩm
Báo giá phần mềm kế toán 1A
Phần mềm kế toán 1A.ce miễn phí
Bản dùng thử 1A 3.2 - MỚI
Bản dành cho Giảng viên và Sinh viên
Bộ phận hỗ trợ
Tài liệu
Hotline hỗ trợ khách hàng
Hộp thư góp ý - khiếu nại
Kế toán - Thuế
Thông báo - Khuyến Mãi
  In trang
Tiêu điểm

 Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014; số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Các nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi. Trong đó, những sửa đổi, bổ sung rất đáng quan tâm như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (05 Luật); ngày 12/02/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Nhằm triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 2 năm 2015-2016, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý thuế, trong đó xác 2 nhiệm vụ trọng tâm là: hoàn chỉnh hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý thuế; triển khai mở rộng các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2015, quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời, bãi bỏ 13 Thông tư có liên quan.

Việc Tổng cục Thuế đầu tháng 6 này có văn bản hối thúc các Cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế (ĐLT) được xem là tín hiệu vui để dịch vụ ĐLT bứt phá.

Ngày 11-6, tại buổi tọa đàm “Giải pháp phát triển đại lí thuế (ĐLT) tại TP.HCM" do Cục Thuế TP.HCM phối hợp với Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức, các đại biểu cho rằng, ĐLT trên địa bàn còn quá ít và cần tìm giải pháp để hỗ trợ, phát triển.

 

Ngày 18/5/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC (QĐ 912) kèm theo các quy định về việc nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử. ”Đây là một trong những giải pháp tạo thêm điều kiện thuận lợi để DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ có 90% DN nộp thuế qua mạng” - bà Nguyễn Thu Trà, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế nhận định.

Ngày 8/ 5/2015, Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Theo đó, một số nội dung chính mới thay đổi, bổ sung lần này như sau:

Vi phạm về chi trả dịch vụ môi trường rừng bị phạt tới 50 triệu đồng; miễn, giảm tiền sử dụng đất địa bàn đặc biệt khó khăn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015.

Trải nghiệm mọi tính năng của 1A với chi phí 0 đồng,

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin truyền thông chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có chính sách giảm giá dịch vụ này để khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.


Nhằm xây dựng cộng đồng sử dụng Phần mềm Kế toán 1A, TTSOFT kính tặng Thầy Cô và các bạn Sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính phiên bản Kế toán 1A – EDU với đầy đủ tất cả các chức năng có trong phiên bản chính thức.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế. Ngày 18/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 912/QĐ-BTC ban hành Quy định triển khai mở rộng nộp thuế điện tử qua Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa Người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử) và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử; Theo đó, một số nội dung của Quy định như sau:

Đó là khẳng định của ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội xung quanh các quy định mới của Luật BHXH sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2016.

Mức tỷ lệ (%) giá đất tính thu tiền thuê đất theo mức chung đã giảm từ 1,5% (Nghị định số 121/2010/NĐ-CP) xuống còn 1% (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP), góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn về tài chính cũng như tăng khả năng cạnh tranh nhờ giảm chi phí sản xuất.

Tổng cục Thuế căn cứ vào các quy định trong Thông tư số 156/TT-BTC hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình quản lý kinh doanh nộp thuế khoán.

Trong năm 2015, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình kiểm tra thuế mới kèm theo Quyết định 746/QĐ-TCT, thay thế quy trình cũ kèm theo Quyết định 528/QĐ-TCT.

Tổng cục Thuế vừa thông báo dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF tới cục thuế các địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN.

Với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kế toán vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, một số quy định hành nghề kế toán đã cụ thể hơn.

Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 48/2015/TT-BTC ngày 13/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều chính thuế BVMT với xăng, dầu; áp phí đường bộ mới qua các trạm Hoàng Mai (Nghệ An), Pháp Vân – Cầu Giẽ; chính sách chi trả lương hệ số dưới 2,34; trợ cấp cho người người nghỉ hưu sớm… là những chính sách tài chính mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2015.

Cử tri các tỉnh An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lâm Đồng, Thái Nguyên, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, điều chỉnh phù hợp cách tính mức lương hưu, tuổi nghỉ hưu, chế độ tử tuất, mức đóng, phương thức đóng BHXH; hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện.

Ngày 14/4/2015, tại Đà Lạt, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 5/2015 và dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 10/2015. Tham dự hội thảo có các đại diện của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, đại diện Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp và Ban soạn thảo dự án Luật - Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính.

Sáng ngày 13/4/2015, Cục thuế Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ tới các Phòng thuộc Văn phòng Cục và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã. Tại điểm cầu Văn phòng Cục, đồng chí Cục trưởng Hà Minh Hải chủ trì hội nghị trực tuyến với 30 điểm cầu khác ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng cường pháp triển toàn diện (USAID) tổ chức Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Thuế xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) số 45/2005/QH11 trong tiến trình hội nhập nhằm đánh giá tác động của Luật Thuế XK, NK trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đồng thời lắng nghe những ý kiến góp ý của cộng đồng DN, các Hiệp hội doanh nghiệp cũng như những chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các chuyên gia trong nước và quốc tế về những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung trong Luật này.

Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giám sát liên ngành việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, do Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Tổng liên đoàn Lao động VN tổ chức, đã diễn ra vào chiều 8.4 ở Hà Nội.

1/ Nâng mức trợ cấp người có công với cách mạng: Theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng từ 1.220.000 đồng lên 1.318.000 đồng.

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ quyết toán thuế (QTT) năm 2014 sẽ kết thúc. Theo thông lệ hằng năm, đây là thời gian cao điểm, bởi phần đông các doanh nghiệp (DN) vẫn có tâm lý đợi đến tuần cuối cùng mới hoàn thành việc nộp báo cáo QTT. Được biết, hiện có 97% DN, tổ chức trên địa bàn Hà Nội đã kê khai, nộp thuế điện tử, nhưng vẫn còn hơn 10.000 đơn vị là tổ chức, đơn vị sự nghiệp kê khai thuế theo phương thức cũ. Để tránh tình trạng tập trung đông người vào những ngày cuối kỳ QTT, Cục Thuế Hà Nội đã chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Trong cuộc họp sáng 31/3 về cắt giảm thủ tục hành chính thuế và BHXH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo BHXH phối hợp với cơ quan thuế để thu BHXH, đây cũng là giải pháp để giải quyết tình trạng trốn đóng BHXH tồn tại lâu nay.

Theo sát tình hình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ, từ ngày 05/3/2015 đến ngày 12/3/2015, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (QLGSBH) tiếp tục thành lập Đoàn công tác làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính 11 tỉnh, thành phố ven biển (bao gồm: Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang).

Ngày 19/3, Tổng cục Hải quan cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bắt đầu triển khai Diễn đàn “Tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ giải quyết vướng mắc về hải quan trong doanh nghiệp” tại Hà Nội và TPHCM.


Với nội dung sửa đổi, NĐT nước ngoài chỉ cần công chứng của ở nước sở tại và sẽ bớt thủ tục phải hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 53/TB-BCT thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại cuộc họp bàn về cơ chế nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015, ngày 13/3/2015, Bộ Tài chính có công văn số 3242/BTC-TCHQ cho biết ý kiến về cơ chế nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015, cụ thể như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

Cùng với việc thực hiện quyết toán thuế năm 2014, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiến hành cấp mã số thuế cho người phụ thuộc ngay trong tháng 3/2015.

Chương trình bắt đầu từ 22/06/2015 đến hết 31/07/2015.

Từ 10/04/2015 đến 15/05/2015, tất cả các Khách hàng đăng ký mới Bản quyền Phần mềm Kế toán 1A sẽ được hưởng các ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 31/03/2015, Kế toán 1A xin giới thiệu chương trình cập nhật và nâng cấp dữ liệu mới theo Thông tư 200/2014/BTC-TT. Với chương trình này, Quý khách hàng đang trong hạn hỗ trợ hoặc gia hạn gói hỗ trợ và bảo trì mới sẽ được

Phục vụ mùa quyết toán 2014 sắp đến, TTSOFT đã và đang thực hiện tối ưu, cải tiến một số tính năng, tiện ích đã có, đồng thời bổ sung thêm các công cụ báo cáo quản trị khác. Những cải tiến cụ thể của phần mềm Kế toán 1A bao gồm:

 

Trong thời gian qua, TTSOFT đã không ngừng nâng cấp phần mềm kế toán 1A lên các phiên bản mới nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn cho người sử dụng.

Để cộng đồng những người làm kế toán có thể thử nghiệm những ưu điểm mới của sản phẩm, chúng tôi đã phát hành bản dùng thử (1A CE 3.2) và phiên bản giáo dục (1A EDU 3.2) thay cho bản cộng đồng 1A CE 3.0 và 1A CE 2.1.

TTSOFT trân trọng cảm hơn những quý khách hàng đã, đang sử dụng phiên bản 1A CE 3.0 và 1A CE 2.1, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quý khách hàng qua điện thoại hoặc email.

Trân trọng,

TTSOFT

 

TTSOFT xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng đang sử dụng phần mềm Kế toán 1A về việc cập nhật phần mềm theo các quy định trong thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

TTSOFT - Vừa qua TTSOFT nhận được thắc mắc của Khách hàng về chức năng Trả lại hàng mua trong Kế toán 1A. Nhân đây TTSOFT xin được gửi câu trả lời về chức năng này đến tất cả Khách hàng của Kế toán 1A như sau:

Được hoàn với tài sản cho thuê chịu thuế dưới 100 triệu đồng/năm; tiền thuê nhà của NLĐ được trả thay không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế; chính sách xử phạt với lao động “ngoại” chưa kê hoặc kê thiếu thu nhập chịu thuế… là một số nội dung gỡ vướng của Tổng cục Thuế về thuế TNCN.

 

 

Nhằm thực hiện cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, TTSOFT cung cấp thêm 02 đầu số hotline hỗ trợ vào ngày thứ 7 hàng tuần.

Tin tức
Chức năng

 

08/03/2011
Tài liệu
Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Tên file: huong_dan_su_dung_nghiep_vu_tra_lai_hang_mua.pdf
Dung lượng: 1.04 MB
Thời gian: 15/09/2014
300 download
Hướng dẫn sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu kế toán 1A
Tên file: ke_toan_1a_huong_dan_sao_luu_va_phuc_hoi_csdl.pdf
Dung lượng: 753.88 KB
Thời gian: 18/02/2013
5163 download
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Kế toán 1A 3.0
Tên file: ke_toan_1a_huong_dan_cai_dat.pdf
Dung lượng: 728.47 KB
Thời gian: 26/06/2012
9174 download
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán 1A 3.0
Tên file: ke_toan_1a_huong_dan_su_dung_phien_ban_3.0.pdf
Dung lượng: 2.28 MB
Thời gian: 03/04/2012
18728 download
Hướng dẫn kỹ năng căn bản (phiên bản cũ)
Tên file: ketoan1a_canban_v1_0.pdf
Dung lượng: 1.54 MB
Thời gian: 09/03/2011
9039 download
Hướng dẫn - Các tiện ích quản lý và trình bày trong Kế toán 1A
Giới thiệu
Lọc dữ liệu
Gom nhóm dữ liệu
Hướng dẫn - Nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Kế toán 1A - Nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Kế toán 1A - Nghiệp vụ Trả lại hàng mua
Tên file: 1a-tra-lai-hang-mua.gif
Dung lượng: 413.68 KB
Thời gian: 26/11/2014
95 download

Xem thêm