Phải nộp thuế trước bạ khi đổi tên và chủ sở hữu tài sản

Ngày 03/06/2016

Cụ thể với các trường hợp đổi tên, thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập công ty; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; .... phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài Chính từ ngày 10/7/2016.

Nộp thuế trước bạ khi đổi tên và chủ sở hữu doanh nghiệp

Trường hợp đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sang lập (áp dụng với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình DN khác) hoặc DN tư nhân.

Ngoài ra, các trường hợp đổi tên và chuyển đổi loại hình DN như: Công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một số tổ chức, cá nhân; Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH MTV theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông công ty… thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: Báo Hải Quan

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)