Tổng cục Thuế tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Ngày 01/09/2016

Tổng Cục Thuế vừa có thông báo 5480/TB-TCT về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực nhằm phục vụ việc kiểm tra hoạt động các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng. Dự kiến thời gian tạm dừng từ ngày 1/9 - 2/9/2016.

Tạm dừng ứng dụng kê khai thuế

Thời gian cụ thể như sau:

STT  Tên ứng dụng Lịch tạm dừng ứng dụng
1

Hệ thống Kê khai qua mạng

Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016
2

Hệ thống Nộp thuế điện tử

Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016

3

Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Tạm dừng hoạt động từ 19h00 ngày 01/9/2016 đến 22h00 ngày 01/9/2016 và từ 19h00 ngày 02/9/2016 đến 22h00 ngày 02/9/2016
 

Ngoài khoảng thời gian trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Nguồn: Tổng Cục Thuế

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

14/21 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668