Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp

Ngày 15/11/2018

Doanh nghiệp (DN) mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của DN bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

Năm 2012, DNTN Phú Cường (Long An) đã hoàn thành các thủ tục đóng mã số thuế, mã số thuế ở trạng thái 01 “Người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”. Tuy nhiên, DN chưa nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An để thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

 

Ngày 29/7/2013, sau khi mã số thuế của DNTN Phú Cường đã đóng ở trạng thái 01, DN tiếp tục tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình DN từ DNTN thành Công ty TNHH Thương mại đầu tư Phú Cường và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An chấp thuận, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi từ DNTN Phú Cường thành Công ty TNHH Thương mại đầu tư Phú Cường.

Từ tháng 7/2013 đến nay, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Phú Cường tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi tên DN trên các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu như: Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng… và đã hoàn thành việc đăng ký đổi tên trên các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Ngày 17/8/2018, Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu công trình xây dựng nhà hàng cho người mua. Tuy nhiên, việc thanh lý tài sản này cần phải có hóa đơn để giao cho người mua theo quy định của pháp luật.

Sau khi cơ quan thuế đóng mã số thuế về trạng thái 01, Công ty đã liên hệ với Chi cục Thuế huyện Bến Lức, tỉnh Long An để nộp hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ để được cấp hóa đơn bán hàng theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ và xem xét Chi cục thuế huyện Bến Lức nhận thấy DNTN Phú Cường đã đóng mã số thuế ở trạng thái 01 từ năm 2012, đến ngày 29/7/2013 lại tiếp tục chuyển đổi thành Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường cũng với mã số thuế cũ, là không có cơ sở xem xét, giải quyết việc cấp hóa đơn lẻ cho Công ty TNHH Thương mại đầu tư Phú Cường và đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để xin ý kiến chỉ đạo.

Công ty TNHH Thương mại đầu tư Phú Cường đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trường hợp của Công ty.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 16 và Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định như sau:

“3. Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối với DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

- Người nộp thuế nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;

- Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính…;”

“2. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp tổ chức lại DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)

a) Đối với DN:

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp DN bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất khi nhận được thông báo chấm dứt tồn tại DN của cơ quan đăng ký kinh doanh nếu DN chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của DN bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất cho DN mới được chia, nhận sáp nhập, nhận hợp nhất. DN mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty TNHH Thương mại đầu tư Phú Cường liên hệ với Cục Thuế tỉnh Long An để được hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của DNTN Phú Cường và thủ tục đăng ký thuế Công ty TNHH Thương mại đầu tư Phú Cường./.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)