Màn hình chức năng Phân bổ chi phí sản xuất

Thực hiện phân bổ chi phí sản xuất chung

Thao tác thực hiện như sau:

  1. Vào Quản lý > Phân bổ CPSX
  2. Trên màn hình phân bổ CPSX: chọn kỳ, tài khoản > bấm nút Phân bổ & kết chuyển
  Kiểm tra số chênh lệch giữa giá trị phân bổ và giá trị đã phân bổ tại cột Chênh lệch

 

GỬI Ý KIẾN

Nếu bạn có ý kiến về bài viết này, xin gửi cho chúng tôi!

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

14/21 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668