Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng với Phần mềm Kế toán 1A

Ngày 30/06/2020

Kế toán xây dựng ngoài việc tập hợp chi phí, tính giá thành theo tiêu chuẩn chung còn những yêu cầu quản lý đặc thù riêng. Do công trình xây dựng thường là giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài, kế toán cần quản lý nhiều vấn đề như vật tư đã dùng so với dự toán, công nợ liên quan đến nhiều hợp đồng, thanh toán nhiều lần hoặc theo tiến độ,…

Phần mềm Kế toán 1A sẽ hỗ trợ bạn xử lý và quản lý các yêu cầu đặc biệt này.

phần mềm kế toán xây dựng nào tốt

Một số nghiệp vụ phát sinh đặc thù

Tập hợp chi phí nguyên vật liệu

Vật tư sử dụng trong xây dựng thường được mua về dùng ngay hoặc nhập kho sau đó xuất dùng, phần mềm Kế toán 1A hỗ trợ cả 2 nghiệp vụ này một cách nhất quán. Vật tư mua vào vẫn được hạch toán qua tài khoản 152, nhưng được hỗ trợ lập phiếu xuất kho tự động ngay cho công trình bằng cách chọn công trình trên phiếu xuất kho. Như vậy việc hạch toán mua vật tư sẽ nhất quán và quản lý được số lượng vật tư đã dùng cho từng công trình.

Ngoài ra nghiệp vụ mua vật tư nhập kho hoặc xuất dùng trước, hóa đơn về sau được phần mềm Kế toán 1A quản lý một cách rất thuận tiện, bạn chỉ cần điền thêm thông tin khi nhận hóa đơn và kê khai vào kỳ tính thuế.

Tập hợp chi phí tiền lương theo công trình

Bảng lương nhân công xây lắp được thiết lập theo từng công trình, giúp tự động hóa việc tính lương và ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp ngay cho từng công trình. Trường hợp một đội thi công làm cho nhiều hơn một công trình trong tháng cũng được Kế toán 1A hỗ trợ phân bổ linh hoạt.

Tập hợp chi phí sản xuất chung

Không giống sản xuất, chi phí chung trong xây lắp thường được phân loại ngay theo từng công trình.

Chi phí sản xuất chung có nhiều luồng tập hợp vào cho từng công trình như:

  • Chi phí khấu hao máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ được thiết lập phân bổ ngay cho từng công trình, và phân bổ cho công trình khác khi máy móc sử dụng cho công trình khác. Phần mềm Kế toán 1A hỗ trợ bạn thiết lập khấu hao theo từng công trình và theo từng khoảng thời gian máy móc, thiết bị phục vụ cho công trình đó.
  • Các chi phí chung khác cũng thường được ghi nhận ngay cho từng công trình ở các phiếu chi, phiếu kế toán khác.
  • Trường hợp các chi phí chung cho nhiều công trình không thể phân bổ trực tiếp, khi tính giá thành xây dựng phần mềm kế toán sẽ hỗ trợ phân bổ tự động cho từng công trình theo tiêu thức đã được thiết lập trước như: tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu, tỷ lệ chi phí nhân công, theo hệ số …

Quản lý tính giá thành theo từng công trình xây dựng.

Sau khi nhập số liệu phát sinh thì việc tính giá thành là cực kỳ đơn giản, dường như bạn chỉ việc bấm vài nút là xong. Các màn hình chức năng tính giá thành vừa là nơi thể hiện số liệu tổng quát, vừa có chi tiết phát sinh liên quan, giúp bạn phân tích và kiểm soát số liệu tính giá thành một cách tốt nhất. Ngoài ra phần mềm Kế toán 1A cũng hỗ trợ bạn nghiệm thu nhiều lần cho nhiều hạng mục của một công trình xây lắp.

Quản lý định mức dự toán, so sánh tiêu hao nguyên vật liệu đã xuất dùng với dự toán.

Màn hình khai báo định mức dự toán công trình trong phần mềm Kế toán 1A tổng hợp số liệu chi tiết lên báo cáo tổng hợp nguyên vật liệu đã xuất dùng, từ đó so sánh với dự toán đã khai báo.

so sánh nguyên vật liệu xuất dùng với dự toán trong kế toán xây dựng

Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tác và hợp đồng.

Phần mềm kế toán xây dựng quản lý công nợ phải trả ngoài việc theo dõi công nợ theo từng nhà cung cấp còn phải theo dõi được từng hợp đồng cung ứng vật tư vì một nhà cung cấp có thể cung cấp vật tư theo nhiều hợp đồng cho từng hạng mục hoặc công trình xây lắp khác nhau. Phần mềm Kế toán 1A phát triển tính năng quản lý hợp đồng, giúp bạn quản lý tốt việc thực hiện cung ứng vật tư và tình hình thanh toán của từng hợp đồng cụ thể.

Quản lý công nợ phải thu trong lĩnh vực xây dựng cũng đòi hỏi theo dõi nhiều đợt thanh toán, lịch thanh toán, thực hiện lịch thanh toán, cũng như ghi nhận phát sinh chi tiết theo từng hợp đồng.

Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng công trình.

Phần mềm Kế toán 1A gói Xây lắp cung cấp báo cáo chi tiết và tổng hợp liên quan đến doanh thu, chi phí giá thành, chi phí khác liên quan và lãi lỗ theo từng công trình, giúp bạn đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng công trình, hợp đồng.

LV.Thao

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)