Hướng dẫn các bước tính giá thành xây dựng trên phần mềm Kế toán 1A

Ngày 02/12/2019

Nhắc đến công việc kế toán ở công ty xây dựng, ai cũng nghĩ sẽ khó hơn nhiều so với kế toán sản xuất hoặc kế toán thương mại, dịch vụ. Do kế toán xây dựng sẽ có những đặc thù riêng nên công việc của kế toán sẽ có những điểm khác biệt nhất định. Vậy nếu bạn là kế toán xây dựng, công việc của bạn sẽ làm gì? Những chia sẻ sau đây của Kế toán 1A sẽ giúp bạn làm kế toán xây dựng đơn giản hơn rất nhiều, thao tác chỉ bằng các nút bấm ngay trên phần mềm. Cùng thử nghiệm nhé!

Phần mềm kế toán xây dựng miễn phí

1. Chức năng và nghiệp vụ kế toán xây dựng

 • Khi một công trình bắt đầu thi công, mỗi hạng mục thực hiện đều có các bảng dự toán riêng, kế toán sẽ dựa vào bảng này để tập hợp tất cả chi phí. Chi phí của công trình nào, yêu cầu kế toán phải tập hợp nó vào giá trị của công trình đó bằng cách theo dõi, quản lý, ghi chép đầy đủ chứng từ hóa đơn nhập/ xuất vật tư, nguyên liệu, chi phí khác, …
 • Nhập/ xuất thẳng vật tư đến công trình thi công, không cần quản lý qua kho cũng là đặc điểm riêng của kế toán xây dựng.
 • Các công trình xây dựng thường thực hiện qua nhiều kỳ kế toán (tháng) nên khi tập hợp chi phí, kế toán cần phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng công trình.
 • Khi công trình hoàn thành cần lập biên bản nghiệm thu từng hạng mục hay toàn bộ công trình. Kế toán cần xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành.
 • Kế toán cần linh hoạt trong việc thiết lập và điều chỉnh các phương pháp phân bổ cho các khoản mục chi phí. Các phương pháp phân bổ phần mềm Kế toán 1A đang hỗ trợ: trực tiếp, giá trị nguyên vật liệu, số lượng nhập kho, giá trị nhân công, hệ số, tỷ lệ từng kỳ.

2. Theo dõi và tập hợp chi phí cho công trình

Chi phí nguyên vật liệu

Theo dõi và hạch toán nhập/ xuất nguyên vật liệu.

 • Nhập vào kho: các nguyên liệu mua vào như xi măng, sắt thép, … kế toán theo dõi hạch toán nghiệp vụ như sau:
  • Mua nguyên vật liệu: Nợ TK 152, 1331/ Có TK 111, 112, 331
  • Xuất nguyên vật liệu cho công trình: Nợ TK 621/ Có TK 152
  • Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 621
 • Không qua kho: các nguyên liệu như cát, đá, sỏi, … kế toán theo dõi hạch toán nghiệp vụ:
  • Xuất thẳng nguyên vật liệu cho công trình: Nợ TK 621/ Có TK 111,112, 331
  • Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 621

Chi phí nhân công

Theo dõi và ghi nhận các khoản chi phí thanh toán lương cho công nhân khi thực hiện công trình, hạch toán nghiệp vụ:

 • Phiếu chi / Phiếu thanh toán lương: Nợ TK 622/ Có TK 334; Chi trả lương Nợ TK 334/ Có TK 111, 112.
 • Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 622.

Chi phí sản xuất chung

Theo dõi và hạch toán các chi phí sản xuất chung cho công trình như khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, trích khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất hoặc những chi phí liên quan khác, hạch toán nghiệp vụ:

 • Phiếu chi/ Phiếu kế toán: Nợ TK 627/ Có TK 111,112, 331, 142, 242, …
 • Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 154 / Có TK 627

3. Tính giá thành công trình/ xây lắp trên phần mềm Kế toán 1A

Phần mềm kế toán 1A, với phiên bản dùng chính thức hay bản trải nghiệm dùng thử miễn phí, đều có chức năng tính giá thành công trình hoàn toàn tự động, các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Thiết lập tài khoản giá thành và phương pháp phân bổ cho các tài khoản chi phí

 • Đăng nhập kế toán 1A, menu Quản lý > Tài khoản giá thành: khai báo TK 1541 (TT200) hoặc 1548 (TT133).
 • Khai báo TK chi phí dùng cho sản xuất: TK 621, 622, 627,…
 • Chọn phương pháp phân bổ cho TK chi phí: trực tiếp, giá trị NVL, giá trị nhân công, hệ số, SL nhập kho thành phẩm, tỷ lệ từng kỳ. Với từng loại chi phí SX, kế toán cần khai báo đúng phương pháp:
  • Chi phí nguyên vật liệu: trực tiếp
  • Chi phí nhân công: giá trị NVL/ hệ số/ tỷ lệ từng kỳ
  • Chi phí sản xuất chung: giá trị NVL/ hệ số/ tỷ lệ từng kỳ

Bước 2. Khai báo đối tượng tính giá thành

Đối tượng giá thành chính là tên công trình để tập hợp chi phí sản xuất. Việc khai kháo đối tượng tính giá này phần mềm thiết lập sẵn như phân nhóm: công trình/ hợp đồng/ sản phẩm; theo dõi số lượng dở dang (SL D/D) bằng phương pháp kiểm kê thực tế; tính giá trị dở dang theo sản phẩm chuẩn.

Các thông tin kế toán cần khai báo:

 • Mã đối tượng/ Tên đối tượng/ Ngày bắt đầu sản xuất.

Bước 3. Lập chứng từ tập hợp chi phí sản xuất

 • Lập phiếu hóa đơn mua hàng/ Phiếu nhập kho để theo dõi nhập mua vật tư/ nguyên vật liệu.
 • Lập phiếu xuất kho: theo dõi chi phí nguyên vật liệu.
 • Lập phiếu kế toán/ Phiếu chi: theo dõi chi phí nhân công, sản xuất chung, …
 • Lập phiếu nghiệm thu dịch vụ công trình hoàn thành khi hạng mục/ công trình đã hoàn tất.

Bước 4. Tính giá thành công trình bằng các nút chức năng phần mềm Kế toán 1A

 • Bấm nút Kiểm kê SX: bấm nút này, phần mềm lập tự động lập Báo cáo sản xuất cho các đối tượng giá thành và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đã xuất dùng cho công trình.
 • Bấm nút Phân bổ & kết chuyển: thực hiện phân bổ và kết chuyển chi phí về TK sản xuất dở dang (154).
 • Bấm nút Tính giá thành: với giá thành công trình, ở kỳ nào kế toán lập phiếu DV/CT hoàn thành, phần mềm xác định Giá vốn của công trình tại thời điểm đó.

Kế toán xây dựng được theo dõi chi phí theo từng giai đoạn/ hạng mục vì vậy sẽ có dở dang cuối kỳ này chuyển sang đầu kỳ sau để theo dõi tiếp. Trong kỳ nếu có phát sinh chi phí, phần mềm tự động tập hợp và tiếp tục theo dõi.

Đến đây, với các bước tính giá thành trên phần mềm kế toán 1A đã giúp cho công việc của kế toán xây dựng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hi vọng các bạn sẽ không còn e ngại khi quyết định thử sức công việc ở lĩnh vực mới là làm kế toán cho các doanh nghiệp xây lắp.

HNTT.Thúy

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)