Những điểm mới trong Thông tư 133

Ngày 04/07/2019

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này được xem là có nhiều điểm mới đáng chú ý với đối tượng doanh nghiệp như tách biệt kế toán và thuế, tiếp cận hơn với thông lệ và chuẩn mực quốc tế…

Trên thực tế, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã được 10 năm. Qua quá trình thực hiện quyết định này bộc lộ rõ nhiều điểm hạn chế cần phải thay đổi. Thông tư 133/2016/QĐ-BTC ra đời được xem là đã sửa đổi và điều chỉnh thêm phần hướng dẫn cho doanh nghiệp tốt hơn.

Đổi mới cách tiếp cận chính sách

Thông tư này tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật. Không dựng lên những quy định mang tính trói buộc để phòng ngừa những đối tượng cố ý lợi dụng chính sách để gian lận.

Đề cao tính khả thi khi áp dụng vào thực tế

Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ lần này mang tính cởi mở, linh hoạt cao. Với các điểm mới như:

 • Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ có một số ít TK chi tiết đến cấp 2. Mỗi tài khoản chỉ phán ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn hạn, dài hạn.
 • Dỡ bỏ toàn bộ sự bắt buộc đối với chứng từ, sổ sách kế toán. SME xây dựng hệ thống chứng từ sổ sách đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình theo Luật Kế Toán.
 • Chế độ kế toán có quy định và nguyên tắc riêng mà không quy định chi tiết về các bút toán. SME sẽ được tự quyết lựa chọn bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất với quy trình luân chuyển chứng từ và thói quen của mình…
 • SME được tự do lựa chọn đồng tiền thanh toán ghi trong sổ.
 • SME được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc vào chứng từ xuất ra hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
 • SME được tự quy định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.
 • SME được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống…

Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Lần đầu tiên chế độ kế toán của SME đã có sự khác biệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán so với doanh thu tính thuế (GTGT, TNDN), chi phí sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế.

Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi khi giao dịch

Chế độ kế toán SME lần này sẽ hướng người làm công tác kế toán đến việc nhận biết giao dịch trước khi áp dụng phương pháp kế toán và cách làm này sẽ giúp chúng ta dễ tiếp cận Chế độ kế toán hơn.

Tiệm cận thông lệ và chuẩn mực quốc tế

Nền kinh tế nước ta đã và đang phát triển và ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Thông tư 133/2016/QĐ-BTC đã đưa vào một số nội dung mang tính thông lệ thế giới như ghi nhận doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thực hiện, đánh giá tổn thất khoản cho vay và bất động sản đầu tư, phân loại chứng khoán kinh doanh…

Phần mềm kế toán theo Thông tư 133

Để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán theo quy định mới của Bộ Tài Chính, phần mềm kế toán 1A đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ nâng cấp miễn phí (cuối năm 2016) và có tính phí cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán 1A.

Đối tượng khách hàng là các Doanh nghiệp/Cá nhân đang sử dụng phần mềm kế toán 1A 3.2 sẽ được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nâng cấp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách hoặc theo thông tin dưới đây để đăng ký và được tư vấn thông tin chương trình.

Số điện thoại

: 028 3848 9975
Email : support1a@ttsoft.com.vn
Facebook : www.facebook.com/phanmemketoan1a
Chat online : Website www.ketoan1a.com

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)