Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính

Ngày 24/06/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ. Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp siêu nhỏ

 

Dựa vào số lượng lao động tham gia đóng BHXH một năm không quá 10 người. Trường hợp với những doanh nghiệp mới hoạt động dưới 01 năm thì số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân được tính bằng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính không quá 03 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được xác định trên báo cáo tài chính của năm trước không quá 10 tỷ đồng. Với trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm và trên 01 chưa phát sinh doanh thu thì cần dựa vào tổng nguồn vốn để xác định.

Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ mới được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính cho phù hợp với đặc điểm hoạt động và sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện BCTC như thế nào?

 

Xem ngay: Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp cơ bản và đầy đủ

Theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC được ban hành thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện làm báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật thuế. Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Áp dụng chế độ kế toán dựa theo quy định tại Chương III Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại chương II của Thông tư này.

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp thu nhập tính thuế hàng năm phải lập BCTC và phụ biểu BCTC theo các danh mục như sau:

BCTC theo mẫu B01-DNSN và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DNSN.

Phụ biểu báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối tài khoản mẫu F01-DNSN và Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN mẫu F02-DNSN.

=> Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Đối với DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ thì không bắt buộc lập BCTC để nộp cho cơ quan thuế. Nhưng nhất định phải tuân thủ thời gian lập và nộp các báo cáo thuế khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Báo cáo tài chính sau khi được lập không phải nộp cho cơ quan thuế. Mà sẽ được bảo quản và lưu trữ theo quy định và sử dụng tại Doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)
 
© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)