Bổ sung hồ sơ xóa nợ thuế với doanh nghiệp bị phá sản

Ngày 11/08/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chính sách thuế cho DN phá sản

Theo quy định tại Thông tư 79/2017/TT-BTC, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản sẽ bao gồm: Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC); quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án; tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được; quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

Được biết, tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 của Thông tư 156/2013/TT-BTC được ban hành trước đó như sau: b.1) Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản kèm theo phương án phân chia tài sản (bản sao có công chứng hoặc chứng thực); Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

Như vậy Thông tư 79/2017/TT-BTC đã bỏ một số quy định trong hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của doanh nghiệp bị phá sản, đồng thời sửa đổi và bổ sung một số điểm cụ thể hơn.

Thông tư 79/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017./.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

14/21 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668