Hướng dẫn quản lý ngoại hối với hoạt động FDI

Ngày 06/08/2019

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 cũng của NHNN.

thông tư của NHNN về vốn đầu tư FDI

Thông tư 06 được ban hành nhằm hướng dẫn các nội dung liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật về quản lý ngoại hối tại Pháp lệnh Ngoại hối (đã sửa đổi, bổ sung) và pháp luật về đầu tư tại Luật Đầu tư 2014.

Cụ thể, thông tư quy định rõ khái niệm doanh nghiệp có vốn FDI, làm cơ sở để xác định đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại lệ và tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam.

Về việc chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thông tư quy định nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản của nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Thông tư quy định các nội dung liên quan đến việc thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư bao gồm tài khoản sử dụng, đồng tiền định giá, thanh toán trong giao dịch chyển nhượng.

Ngoài các nội dung nêu trên, thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép, doanh nghiệp có vốn FDI và nhà đầu tư nước ngoài nhằm tạo cơ sở pháp lý và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư FDI vào Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/9/2019./.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)