Chính sách mới có hiệu lực tháng 1/2017

Ngày 04/01/2017

Quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán, miễn phí hải quan, phí đường bộ, quản lý và sử dụng tài khoản KBNN, cấp phép sản xuất chất phóng xạ, ... là những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 1/2017.

Chính sách có hiệu lực 2017

 

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Trong đó, có một số quy định mới áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

Cụ thể, các DN không được cho thuê, cho mượn, cầm cố, mua bán hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Trước ngày 10/4 hàng năm, các doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình hoạt động năm trước liền kề bằng văn bản và dữ liệu điện tử về cho Bộ Tài chính. Trước ngày 31/10 hàng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán về cho Bộ Tài chính. Đồng thời gửi kèm theo những tài liệu quy định tại Điều 61 của Luật kế toán 2015 nếu có thay đổi so với lần nộp gần nhất.

Ngoài ra, các DN phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp khi không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thông tư 297/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Nhiều trường hợp được miễn phí hải quan từ ngày 01/01/2017

Từ ngày 01/01/2017, phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh sẽ được thu theo Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Theo đó, nhiều trường hợp được miễn phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. Đơn cử như: Quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trị giá từ 1.000.000 đồng trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá hải quan dưới 500.000 đồng hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp dưới mức 50.000 đồng cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức theo quy định.

Ngoài ra còn có phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới được quản lý theo phương thức mở sổ theo dõi, không quản lý bằng tờ khai. Hàng hóa, phương tiện quá cảnh được miễn theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Thông tư 274/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 172/2010/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 7, 8 Điều 45 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Thêm đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Theo đó, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là xe ô tô) đã đăng ký lưu hành là đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư này.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 293/2016/TT-BTC là đã bổ sung thêm đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ; bao gồm: Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên. Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên. Trong trường hợp nêu trên, để không chịu phí thì phải có đầy đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

Thông tư 293/2016/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014, Thông tư 78/2016/TT-BTC ngày 03/6/2016.

DIV được sử dụng vốn nhàn rỗi để mua TTCP

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV)

Thông tư nêu rõ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng vốn để phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn.

Việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua sắm, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ hoạt động của mình theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 30% giá trị vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển hạch toán trên sổ sách kế toán...

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư, mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2017, thay thế Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 8/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thẩm định cấp phép sản xuất chất phóng xạ mức phí 60 triệu đồng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thông tư quy định rõ mức phí thẩm định an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân. Theo đó, đối với thẩm định cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ sử dụng trong y tế: Thiết bị X-quang chụp răng, thiết bị X-quang chụp vú mức phí 2 triệu đồng/thiết bị; thiết bị đo mật độ xương mức phí 3 triệu đồng/thiết bị; thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) phí 8 triệu đồng/thiết bị.

Đối với thẩm định cấp giấy phép sản xuất, chế biến, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ: Thẩm định cấp giấy phép sản xuất chất phóng xạ, mức phí 60 triệu đồng/cơ sở; thẩm định cấp giấy phép chế biến chất phóng xạ, mức phí 26 triệu đồng/cơ sở.

Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh là 15 triệu đồng/bản kế hoạch. Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định ở mức 200.000 đồng/chứng chỉ…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Hai hình thức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 314/2016/TT-BTC, hướng dẫn về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN). Trong đó, về sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, Thông tư quy định có 02 hình thức sau:

Gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại: KBNN thực hiện gửi có kỳ hạn các khoản NQNN tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc gửi tiền có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại được thực hiện theo hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn giữa KBNN và ngân hàng thương mại, phù hợp với quy định của pháp luật; trong đó nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên và các nội dung khác có liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ: Kho bạc nhà nước được thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn đối với các loại trái phiếu Chính phủ và tín phiếu do KBNN phát hành đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán. Hình thức giao dịch: Thỏa thuận điện tử hoặc thỏa thuận thông thường.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2017.

Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản KBNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các ngân hàng thương mại (NHTM) để thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước.

Thông tư quy định về quy trình thực hiện việc đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước. Theo đó, đối với Sở Giao dịch KBNN, Sở Giao dịch KBNN được tiếp tục sử dụng các tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản thanh toán hiện đang mở tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam và NHTM ở Trung ương để thực hiện thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán song phương điện tử;

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế, Tổng Giám đốc KBNN xem xét, quyết định việc lựa chọn mở thêm tài khoản tại NHTM khác ngoài các hệ thống NHTM mà KBNN hiện đang mở tài khoản.

Đối với KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện, khi có nhu cầu mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện trực thuộc tại các NHTM, KBNN cấp tỉnh có văn bản đề nghị gửi KBNN; trong đó nêu rõ lý do mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản. Việc mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của KBNN; thủ tục mở tài khoản được thực hiện theo quy định của NHTM nơi KBNN mở tài khoản;

Khi có nhu cầu đóng và tất toán tài khoản tại ngân hàng, các đơn vị KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện có văn bản yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản làm thủ tục đóng tài khoản theo quy định của NHNN Việt Nam và NHTM nơi KBNN mở tài khoản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2017.

Danh mục110 Thông tư đã được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành trong tháng 1/2017, mời xem chi tiết tại đây.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)