Những chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2016

Ngày 01/12/2016

Thông tư 155/2016/TT-BTC về các hình thức và mức xử phạt với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực  hải quan, thông tư 152/2016/TT-BTC về hỗ trợ đào tạo lao động mất việc, thông tư 153/2016/TT-BTC về xử lý vi phạm trong quản lý giá,... là những văn bản sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2016.

Chính sách mới tháng 12/2016

Áp dụng các hình thức và mức xử phạt mới trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15-10-2013 của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi với hành vi khai nhiều hơn so với thực tế hàng hóa XK về chủng loại, số lượng, khối lượng sản phẩm XK ra nước ngoài của DN chế xuất, DN gia công, sản phẩm sản xuất XK và hàng tái xuất dẫn đến số tiền thuế chênh lệch dưới 100 triệu đồng thì xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Nghị định. Trường hợp số tiền thuế chênh lệch từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì xử phạt theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 13 Nghị định...

Thông tư 155/2016/TT-BTC cũng hướng dẫn chi tiết vi phạm quy định về khai hải quan của người XNC đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, công cụ chuyển nhượng vàng, kim loại quý quy định tại Điều 9 Nghị định; hướng dẫn việc xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 13 Nghị định…

Thông tư 155/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2016 và bãi bỏ hiệu lực Thông tư 190/2013/TT-BTC.

Điều kiện hỗ trợ đào tạo lao động mất việc

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Theo đó, lao động là đối tượng theo quy định tại Điều 2 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg mất việc sẽ được nhà nước hỗ trợ đào tạo khi:

Trường hợp làm việc theo hợp đồng có một trong các giấy tờ sau: Quyết định thôi việc, buộc thôi việc; Quyết định sa thải; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

Trường hợp làm việc không theo hợp đồng: có Giấy xác nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp tự tạo việc làm: có Giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xác nhận của UBND cấp xã (trong trường hợp không có giấy đăng ký kinh doanh).

Thông tư 152/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 4/12/2016.

Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính trong quản lý giá

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung hành vi “kết chuyển số dư hoặc hạch toán quỹ bình ổn giá” vào các hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá. Đồng thời, bổ sung hướng dẫn mức lãi suất áp dụng đối với khoản lãi tính trên số dư Quỹ bình ổn giá phát sinh (nếu có) được tính theo mức lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp của ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá trong cùng thời kỳ.

Thông tư này đã bãi bỏ nội dung liên quan đến thẩm quyền phạt tiền của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá được quy định tại điều 12 Thông tư số 31/2014/TT-BTC.

Bên cạnh các quy định trên, Thông tư cũng sửa đổi nhiều nội dung để phù hợp với các quy định mới được ban hành trong Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Đồng thời, cụ thể hóa lại một số hành vi vi phạm được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/12/2016.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau: Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân. Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công thương quyết định.

Thông tư số 174/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016.

Bỏ quy định tài khoản ngân hàng phải đăng ký với cơ quan thuế

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC quy định tài khoản thanh toán qua Ngân hàng không phải đăng ký với cơ quan thuế.

Thông tư 173/2016/TT-BTC đã bỏ quy định tài khoản ngân hàng phải đăng ký/ thông báo với cơ quan thuế. Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo Thông tư 173/2016/TT-BTC là tài khoản của bên mua và bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, việc đăng ký hay thay đổi thông tin tài khoản Ngân hàng (và một số thông tin đăng ký thuế như thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng...) hiện nay doanh nghiệp vẫn phải kê khai theo Phụ lục II-1 kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT nộp về Sở kế hoạch đầu tư.

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)