Những chính sách thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực từ tháng 10/2016

Ngày 04/10/2016

Tháng 10 có 5 văn bản về chính sách xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp có hiệu lực, bao gồm thông tư về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo hiệp định thương mại tự do VN - EAEU FTA, thông tư về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá và trứng gia cầm, ...

Chính sách thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực

 

Theo đó, từ ngày 5/10, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên Liên minh (Hiệp định VN - EAEU FTA), ký kết tại Bu-ra-bai ngày 29/5/2015, có hiệu lực.

Đồng thời, ngày 5/10/2016 cũng là ngày có hiệu lực của Thông tư số 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN - EAEU FTA.

Liên quan đến chính sách thuế, từ ngày 5/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016, Thông tư số 16/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Theo đó, hàng hóa để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu cấp (viết tắt là C/O form EAV).

Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Liên quan đến quy định về hải quan, ngày 15/10, Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử có hiệu lực.

Quy chế này quy định về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Việc ban hành Quy chế này là rất cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử trong các hoạt động nghiệp vụ, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan liên quan và của DN.

Tiếp đến, ngày 25/10, Thông tư số 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 về việc công bố Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu cũng chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu bao gồm các mã HS: 2524.10.00 và 2524.90.00.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam
 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)