So sánh và ứng dụng top 3 phần mềm kế toán tốt nhất năm 2021 (Phần 2)

Ngày 21/08/2021

Xem Phần 1: So sánh và ứng dụng top 3 phần mềm kế toán tốt nhất năm 2021: Các tính năng cơ bản của Phần mềm kế toán 1A, Fast Accounting 11 và MISA SME.NET 2020, phần mềm nào phù hợp với bạn?

Ở phần 2 này, chúng ta hãy tổng kết lại một chút ba phần mềm kế toán là Kế toán 1A, phần mềm kế toán Fast Accounting 11 và phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 thì phần mềm kế toán tốt nhất và phù hợp với doanh nghiệp của bạn nhất là phần mềm nào nhé.

tọp 3 phần mềm kế toán tốt nhất 2020

 

So sánh 3 phần mềm kế toán 1A, Fast Accounting 11, MISA SME.NET 2020, điểm khác biệt chủ yếu

 

Nếu bạn vẫn băn khoăn không biết nên chọn mua phần mềm kế toán nào, hãy xem bảng so sánh tóm tắt dưới đây nhé:

Các chức năng phục vụ nhu cầu kế toán
  Phần mềm kế toán 1A Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 Phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Danh mục
 • Đơn giản
 • Hỗ trợ kiểm tra các sai sót hạch toán ngay trên Danh mục và màn hình chính.
 • Thông tin đa dạng nhưng yêu cầu phải khai báo nhiều để sử dụng hết tiện ích của phần mềm.
 • Thông tin đa dạng nhưng yêu cầu phải khai báo nhiều để sử dụng hết tiện ích của phần mềm.
 • Giao diện không thân thiện, còn viết tắt khá nhiều.
Chứng từ
 • Hạn chế tối đa các bước nhập chứng từ. Tự động hóa việc định khoản và có thể điều chỉnh được.
 • Cho phép mặc định giá bán cho HĐ bán ra từ Báo giá.
 • Tích hợp API cho HĐĐT của VNPT, BKAV, VIETTEL.
 • Hỗ trợ nhập hàng loạt chứng từ từ excel; chuyển chứng từ giữa các CSDL.
 • Hỗ trợ định khoản trên chứng từ thông qua thông tin khai báo trên danh mục và lựa chọn nghiệp vụ trên chứng từ.
 • Cho phép mặc định giá bán, chiết khấu từ Hợp đồng, Báo giá, Đơn hàng.
 • Tích hợp HĐĐT meInvoice.
 • Hỗ trợ tự động nhập HĐ bán hàng từ các phần mềm bán hàng như CUKCUK, nhanh.vn; HĐ mua hàng từ file XML của VNPT, Viettel, BKAV, Softdream, Thái sơn; Phiếu chuyển hàng từ chi nhánh khác; nhập chứng từ từ excel.
 • Hỗ trợ kiểm tra tính xác thực của hóa đơn từ MST nhà cung cấp.
 • Cho phép mặc định giá bán, chiết khấu từ Hợp đồng, Báo giá, Đơn hàng.
 • Tích hợp HĐĐT Fast e-Invoice.
 • Hỗ trợ nhập chứng từ từ file excel.
 • Hỗ trợ kiểm tra tính xác thực của hóa đơn từ MST nhà cung cấp.
Quy trình
 • Đơn giản hóa các quy trình nhiều bước. Cho phép thực hiện các quy trình phức tạp từ một cửa duy nhất.
 • Các quy trình được thiết kế khép kín và đồng nhất, hạn chế tối đa các sai sót không đáng có trong kế toán. (Chênh lệch hóa đơn và xuất/nhập kho, quên phân bổ CCDC và CPTT,...)
 • Quy trình nhiều bước, chia ra nhiều phân hệ/màn hình khác nhau.
 • Có công cụ hỗ trợ kiểm tra sai sót số liệu cuối kỳ.
 • Quy trình nhiều bước, chia ra nhiều phân hệ/màn hình khác nhau.
 • Có công cụ hỗ trợ kiểm tra sai sót số liệu cuối kỳ.
Hệ thống báo cáo
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo theo TT133 và TT200.
 • Hỗ trợ xem lịch nộp báo cáo.
 • Hỗ trợ chuyển Tờ khai thuế trực tiếp sang HTKK.
 • Tự động hạch toán nghiệp vụ khấu trừ thuế ngay trên Tờ khai thuế.
 • Hỗ trợ các công cụ kiểm tra báo cáo và số liệu quyết toán.
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo theo TT133 và TT200.
 • Hỗ trợ kê khai thuế trực tiếp qua phần mềm mTax.
 • Hỗ trợ các công cụ kiểm tra báo cáo và số liệu quyết toán.
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo theo TT133 và TT200.
 • Hỗ trợ hai sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung.
 • Hỗ trợ chuyển Tờ khai thuế trực tiếp sang HTKK.
 • Hỗ trợ các công cụ kiểm tra báo cáo và số liệu quyết toán.

 

Các chức năng phục vụ nhu cầu quản trị
  Phần mềm kế toán 1A Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 Phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Quản lý nhân viên và phân quyền
 • Cho phép phân quyền chi tiết theo nhân viên và nhóm người dùng.
 • Cho phép phân quyền xem, thêm, sửa, xóa trên các màn hình quản lý và chức năng (Danh mục, Quản trị người dùng, Thêm chứng từ hàng loạt,...).
 • Cho phép phân quyền Xem Thêm, Sửa, Xóa, Ghi sổ, Mở khóa, Xuất HĐĐT trên các chứng từ (HĐ bán ra, HĐ mua vào,Phiếu nhập/xuất kho,...)
 • Cho phép phân quyền Xem các báo cáo có sẵn.
 • Cho phép phân quyền chi tiết theo nhân viên và nhóm vai trò. 
 • Phân quyền bổ sung theo các chi nhánh đối với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và dùng chung một CSDL.
 • Cho phép phân quyền Sử dụng, Thêm, Sửa, Xóa, Xuất khẩu excel cho Danh mục, Phân hệ, Chức năng, Báo cáo.
 • Cho phép phân quyền chi tiết theo nhân viên và vị trí công việc.
 • Phân quyền bổ sung theo các chi nhánh đối với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và dùng chung một CSDL.
 • Cho phép phân quyền sử dụng Quyển chứng từ.
 • Cho phép phân quyền Mới, Sửa, Xóa, Xem, In cho Danh mục, Phân hệ, Chức năng, Báo cáo.
Quản lý lịch sử nhập xuất chứng từ
 • Hỗ trợ xem lịch sử điều chỉnh ngay trên chứng từ và trên một màn hình quản lý lịch sử chứng từ độc lập.
 • Lưu trữ hành động của người sử dụng (mở khóa, ghi sổ, xóa,…) và thông tin chứng từ cũ ngay khi có điều chỉnh.
 • Hỗ trợ truy xuất lịch sử điều chỉnh từ màn hình quản lý.
 • Lưu trữ hành động của người chỉnh sửa (ghi sổ, thêm,…) và các đối tượng chỉnh sửa (ô Hóa đơn, dòng hàng).
 • Hỗ trợ kiểm tra những chứng từ bị xóa và người đã điều chỉnh dữ liệu trên chứng từ.
Quản lý hợp đồng
 • Theo dõi Hợp đồng mua, bán và vay nợ.
 • Hỗ trợ theo dõi quá trình thực hiện và công nợ phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngay trên màn hình khai báo Hợp đồng.
 • Theo dõi Hợp đồng mua, bán.
  Hỗ trợ theo dõi nghiệp vụ phát sinh, lãi/lỗ, doanh thu trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Cho phép quy định mặt hàng, giá, số lượng đã ký trên hợp đồng để đưa vào hóa đơn mua/bán hàng hóa.
 • Hỗ trợ tính giá thành theo Hợp đồng / Dự án.
 • Theo dõi Hợp đồng mua, bán và khế ước vay.
 • Hỗ trợ theo dõi nghiệp vụ phát sinh, lãi/lỗ, doanh thu, nhập xuất tồn vật tư, công nợ, dự toán,... trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Cho phép quy định mặt hàng, giá, số lượng đã ký trên hợp đồng để đưa vào hóa đơn mua/bán hàng hóa.
 • Hỗ trợ tính giá thành theo Hợp đồng / Dự án.
Quản lý ngân sách và dòng tiền
 • Phân hệ Ngân sách hỗ trợ kế toán lập dự toán ngân sách cho chi tiêu hàng tháng, so sánh thực chi và dự toán cũng như cảnh báo chi vượt dự toán.
 • Dự báo dòng tiền cho phép dự báo dòng tiền trong tương lai gần dựa trên các khoản thu chi định kỳ và không định kỳ.
Quản lý dự án
 • Hỗ trợ quản lý dự toán, nhập xuất tồn NVL, công nợ, tạm ứng cũng như kết quả kinh doanh trong thời gian thực hiện và nghiệm thu Dự án.
 • Hỗ trợ tính giá thành theo Hợp đồng / Dự án.
 • Hỗ trợ quản lý dự toán, nhập xuất tồn NVL, công nợ cũng như kết quả kinh doanh trong thời gian thực hiện và nghiệm thu Dự án.
 • Cho phép tính giá xuất kho các NVL nhập xuất tồn trong Dự án như một kho riêng biệt.
 • Hỗ trợ tính giá thành theo Hợp đồng / Dự án.
Các yếu tố quản trị đặc thù
 • Cho phép tạo riêng 3 mã quản lý đặc thù để xem các báo cáo về bút toán, chứng từ phát sinh cũng như NVL nếu có.

 

Chi phí thực tế
  Phần mềm kế toán 1A Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 Phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Chi phí ban đầu (1 MST)
 • Cao nhất: 5.500.000đ
 • Thấp nhất*: 1.800.000đ
 • * Giới hạn 02 người dùng cùng lúc
 • Chi tiết
 • Cao nhất*: 40.900.000đ
 • Thấp nhất**: 3.950.000đ
 • * Chưa bao gồm phí hỗ trợ
 • ** Giới hạn 1000 chứng từ/năm; chưa bao gồm phí đào tạo và tư vấn triển khai.
 • Chi tiết
 • Cao nhất: 16.350.000đ
 • Thấp nhất*: 5.900.000đ
 • * Chưa bao gồm phí đào tạo và tư vấn triển khai
 • Chi tiết
Chi phí hàng năm
 • Cao nhất*: 4.000.000đ
 • Thấp nhất*: 1.800.000đ
 • * Chưa bao gồm phí quá hạn (nếu có)
 • Chi tiết
 • Cao nhất*: 4.000.000đ
 • Thấp nhất*: 1.000.000đ
 • * Chưa bao gồm phí hỗ trợ và phí cập nhật quá hạn (nếu có)
 • Chi tiết
 • Thương lượng theo hợp đồng

 

Kết luận
  Phần mềm kế toán 1A Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 Phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Phù hợp với
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế toán kiêm nhiều vai trò trong công ty (quỹ, công nợ, TSCĐ, CCDC,…)
 • Doanh nghiệp có quy trình tính giá thành đơn giản.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu quản trị ở mức trung bình – thấp.
 • Doanh nghiệp lớn, chia làm nhiều phòng ban. Phòng kế toán có nhiều người và có phân công công việc rõ ràng (Kế toán quỹ, Kế toán công nợ, Kế toán giá thành,…)
 • Doanh nghiệp có quy trình tính giá thành không quá phức tạp, cần tính giá thành theo hợp đồng, hạng mục, dự án,...
 • Doanh nghiệp có yêu cầu quản trị nâng cao, muốn dùng kết hợp nhiều phòng ban.
 • Doanh nghiệp lớn, chia làm nhiều phòng ban. Phòng kế toán có nhiều người và có phân công công việc rõ ràng (Kế toán quỹ, Kế toán công nợ, Kế toán giá thành,…)
 • Doanh nghiệp có quy trình tính giá thành phức tạp, nhiều bước, cần tính giá thành theo hợp đồng, hạng mục, dự án,...
 • Doanh nghiệp có yêu cầu quản trị nâng cao.

 

Chúc bạn tìm được phần mềm kế toán tốt nhất và phù hợp với doanh nghiệp của bạn nhất nhé.

NTT.Hà

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

14/21 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668