Màn hình danh sách chứng từ

Phần mềm hỗ trợ thêm các tiện ích khác trên màn hình danh sách chứng từ để giúp người dùng thao tác lọc dữ liệu, in, mở khóa, ghi sổ hàng loạt chứng từ nhanh chóng.

Lọc danh sách chứng từ theo nghiệp vụ: chọn loại nghiệp vụ ở ô nghiệp vụ, bấm Đọc dữ liệu.

Mở khóa chứng từ hàng loạt.

Ghi sổ chứng từ hàng loạt.

In chứng từ hàng loạt.

 

GỬI Ý KIẾN

Nếu bạn có ý kiến về bài viết này, xin gửi cho chúng tôi!

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

12/17 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668