Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mới nhất

Ngày 02/10/2020

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) là kiến thức cơ sở mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải biết và nắm rõ. Vậy chuẩn mực kế toán Việt Nam là gì và khác gì so với các chuẩn mực kế toán quốc tế? Hãy cùng Kế toán 1A tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS

 

Chuẩn mực kế toán là gì?

 

Chuẩn mực kế toán (theo định nghĩa quốc tế) là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thủ tục chung xác định cơ sở của các chính sách và thông lệ trong lĩnh vực kế toán tài chính. Các chuẩn mực kế toán giúp nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các nước.

Các chuẩn mực kế toán áp dụng cho toàn bộ bức tranh tài chính của một đơn vị, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu.

Các ngân hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý dựa trên các chuẩn mực kế toán để đảm bảo sự phù hợp và chuẩn xác trong thông tin về một đơn vị nhất định.

 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và thế giới

 

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là các chuẩn mực kế toán toàn cầu do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành và quy định để hướng dẫn việc lập và trình bày các báo cáo tài chính. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sử dụng IFRS làm cơ sở, tuy nhiên hai chuẩn mực này cũng có những điểm khác biệt chính về thuật ngữ, phương pháp áp dụng và phạm vi trình bày.

Cách trình bày báo cáo tài chính

Một bộ báo cáo tài chính chuẩn dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu; và Thuyết minh BCTC, bao gồm tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng cũng như các thuyết minh khác.

Bộ báo cáo tài chính dựa trên Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dựa theo IFRS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được xây dựng dựa trên Bảng cân đối kế toán đầu và cuối năm tài chính và có thể bao gồm một số thông tin từ Số cái kế toán. Còn dựa theo VAS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập dựa trên sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ tài khoản ngân hàng tương ứng.

Hệ thống tài khoản

Bộ Tài chính Việt Nam phát hành bảng hệ thống tài khoản thống nhất dùng cho Báo cáo tài chính theo VAS của Doanh nghiệp bao gồm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

IFRS không có quy định về hệ thống tài khoản, doanh nghiệp có thể tạo ra hệ thống tài khoản phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

 

Hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

 

Việt Nam hiện nay đang có 26 chuẩn mực kế toán VAS được ban hành qua 5 đợt gồm 5 Quyết định (149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001; 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002; 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003; 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005) và 3 Thông tư (161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007; 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006; 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006).

Nhằm tăng cường sự đồng nhất và minh bạch trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 200/2014 / TT-BTC và số 202/2014 / TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp về các tiêu chuẩn này.

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất bao gồm:

Bạn có thể bấm vào từng chuẩn mực kế toán để xem nội dung tóm tắt hoặc tải hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chúc các bạn thành công.

 

NTT.Hà

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)