TOP 03 phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp phổ biến

Ngày 16/10/2020

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị. Chính vì vậy kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

Hãy cùng tìm hiểu 3 phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp phổ biến nhất hiện nay nhé.

phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

 

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp A-ANA 9.0

phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp a-ana 7

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp A-ANA 9.0 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp thực hiện các công việc hạch toán kế toán. Phần mềm phù hợp cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp và Hành chính sự nghiệp có thu.

A-ANA 9.0 sử dụng giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp cho người sử dụng dễ học, dễ nhớ, dễ sử dụng. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ thao tác, người sử dụng đã có thể nắm vững và khai thác có hiệu quả phần mềm vào công việc của mình.

Hệ thống sổ sách, báo biểu kế toán phong phú và đa dạng, trình bày khoa học, cho phép khai thác được hầu hết tất cả các thông tin theo yêu cầu của công tác quản lý Tài chính – Kế toán vào bất cứ lúc nào mà bạn cần.

Phần mềm bao gồm các chức năng chủ yếu sau:

 • Cho phép quản lý nhiều chương trình, dự án, đề tài
 • Cho phép quản lý nhiều đơn vị như Vụ, phòng ban
 • Phân hệ Kế toán quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Phân hệ Kế toán quản lý thanh toán, công nợ, tạm ứng, …
 • Phân hệ Kế toán quản lý thu chi theo mục lục ngân sách, theo dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án, khoản chi, tiết kiệm chi
 • Quản lý nhiều nguồn kinh phí (vốn ngân sách trung ương, vốn địa phương, vốn tài trợ, vốn khác, …)
 • Quản lý các dự án, chương trình mục tiêu
 • Phân hệ Kế toán quản lý tài sản cố định (tăng, giảm TSCĐ, tính khấu hao…)
 • Phân hệ Kế toán quản lý vật tư hàng hóa (nhập, xuất, tồn)
 • Phân hệ tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp A-ANA 9.0 tuân thủ theo một số quy định của Nhà nước Việt Nam như:

 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017
 • Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước”
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).
 • Một số Thông tư hoặc Quy định khác …

 

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018

 

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018 là công cụ trợ giúp đắc lực trong công việc quản lý tài chính kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Giúp công việc kế toán của đơn vị trở nên dễ dàng, đơn giản, công việc kế toán chỉ còn là việc cập nhật các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày như phiếu thu, phiếu chi, giấy rút dự toán, … các công việc mệt nhọc, mất nhiều thời gian như viết chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính khi thực hiện bằng hình thức thủ công sẽ được máy tính tự động thực hiện.

SmartBooks Plus 2018 phát triển theo:

 • Chế độ thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 • Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.

Các tính năng nổi bật hiện có trên phần mềm, gồm:

 • Giao diện được thiết kế có khả năng thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
 • Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm rất hữu ích cho các đơn vị có các dự án, đề tài kéo dài qua nhiều năm.
 • Phân tích đa nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách cấp, kinh phí tiết kiệm chi, kinh phí để lại.
 • Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều, một tài khoản có thể theo dõi đồng thời gần 20 yếu tố khác nhau.
 • Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái.

Phần mềm SmartBooks Plus 2018 hỗ trợ các đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý các nghiệp vụ đặc thù như:

 • Quản lý tình hình tiếp nhận và sử dụng dự toán ngân sách tại Kho bạc
 • Quản lý khoán chi hành chính
 • Quản lý các hoạt động thu sự nghiệp & sản xuất kinh doanh
 • Quản lý tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ và tài sản cố định
 • Quản lý dự án

 

Phần mềm Misa Mimosa.NET 2020

 

phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp misosa

Phần mềm Misa Mimosa.NET 2020 là phần mềm kế toán giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua/bán hàng, Công nợ và Theo dõi hóa đơn, …

Phần mềm tương thích với các đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau, từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động cho đến các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Mimosa.NET 2020 sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Ngoài ra, phần mềm được cập nhập kịp thời các chế độ và chính sách mới của Nhà nước:

 • Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.

Một số điểm nổi bật đáng lưu ý trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 mà các đơn vị hành chánh sự nghiệp cần quan tâm:

 • Đáp ứng đầy đủ hệ thống báo cáo và sổ sách kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC: bổ sung 6 mẫu sổ ngân sách quyết toán và 29 mẫu Sổ kế toán tài chính. Và bổ sung 5 mẫu Báo cáo tài chính và 5 mẫu báo cáo quyết toán.
 • Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành: các đơn vị trực thuộc dễ dàng kết xuất và gửi bộ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo Thông tư 107/2017 và Thông tư 99/2018 cho đơn vị chủ quản.
 • Kết nối trực tiếp dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tổng kế toán của KBNN: kết nối trực tiếp với dịch vụ công trực tuyến KBNN để thực hiện giao dịch điện tử và ký số ngay trên phần mềm. Và cho phép đơn vị nộp báo cáo tài chính qua Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán của KBNN.

VC.Trường

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)