Kế toán 1A – Phần mềm báo cáo thuế hiệu quả trong doanh nghiệp

Ngày 22/07/2021 - HNTT.Thuý

Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần có kế toán. Dù là lớn hay nhỏ thì kế toán luôn giữ một vị trí quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán thuế. Nhiệm vụ chính của người kế toán thuế là xác định cơ sở để tính thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp cho nhà nước…

kê khai thuế GTGT trên phần mềm kế toán 1A

Khi bạn đã quyết định chọn kế toán là nghề, ngoài lĩnh vực chuyên môn là kế toán, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức và tìm hiểu những công việc cần phải làm của kế toán thuế: hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài chính năm, cũng như cách sử dụng thông thạo một số phần mềm kế toán phổ biến hiện nay. Với Kế toán 1A, đây được xem là phần mềm đơn giản, có thể giúp bạn tự học và làm kế toán thuế hiệu quả.

Công việc cần làm của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Công việc hàng ngày

 • Xử lý và ghi nhận vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày như: mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng, ...
 • Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa.
 • Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả.
 • Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý.
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Công việc hàng tháng

 • Lập các Báo cáo NXT, Báo cáo công nợ.
 • Cân đối hóa đơn đầu vào, hóa đơn bán ra của tháng.
 • Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.
 • Hạch toán và phân bổ các khoản trích khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC.
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 • Tính giá thành sản phẩm (đối với công ty sản xuất).
 • Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng.
 • Lập các Báo cáo thuế theo quy định của bộ tài chính (đối với công ty khai thuế theo tháng).
 • Đối chiếu, kiểm kê kho, công nợ và số dư các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh.
 • Nộp tiền BHXH và tiền thuế GTGT (nếu có phát sinh).
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Công việc mỗi quý

 • Lập các Báo cáo thuế theo quy định (đối với công ty khai thuế theo quý) như:
  • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (theo quý).
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  • Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân.
  • Tính TNDN tạm tính theo quý.
 • Nộp các khoản thuế phát sinh của doanh nghiệp (nếu có).
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Công việc cuối năm

 • Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu sổ sách kế toán trước khi thực hiện số liệu báo cáo tài chính năm.
 • Lập các BCTC cuối năm, gồm:
  • Bảng cân đối kế toán (DN dùng TT133/2016/TT-BTC hoặc dùng TT200/2014/TT-BTC)
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp/ gián tiếp
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối tài khoản, …
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN theo năm.
 • Kiểm kê quỹ, hàng tồn kho và biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.
 • In sổ sách, chứng từ và trình ký.
 • Nộp thuế TNDN và thuế TNCN (nếu có).
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Sử dụng phần mềm Kế toán 1A để báo cáo thuế

Tải về và cài đặt phần mềm Kế toán 1A, bạn có thể tham khảo tại đây.

Kế toán sẽ tiến hành tập hợp và phân loại các chứng từ phát sinh hàng ngày, cụ thể: hóa đơn mua hàng/ bán hàng/ chứng từ thu/chi tiền mặt, chứng từ ngân hàng (sổ phụ), …

Đăng nhập phần mềm và bắt đầu nhập liệu: vào menu Chứng từ > chọn các loại phiếu chứng từ cần lập.

lập chứng từ kế toán

Bấm Lập hóa đơn bán hàng hoăc nút Thêm chứng từ ở màn hình Quản lý, nhập thông tin chi tiết của chứng từ (xem hình). Với các chứng từ là hóa đơn bán hàng/ mua hàng, bạn cần nhập các thông tin hóa đơn như Ký hiệu, số hóa đơn, ngày hóa đơn, % VAT, thuế suất GTGT (%).

khai báo hoá đơn trên chứng từ

Bấm Ghi sổ chứng từ.

Lập chứng từ Phiếu thu/chi khi Thu tiền / trả tiền khách hàng.

khai báo chứng từ thanh toán cho hoá đơn

Các chứng từ sau khi đã hoàn tất nhập liệu vào phần mềm, việc lập tờ khai để báo cáo thuế theo tháng hoặc theo quý thật sự rất đơn giản.

Vào menu Kê khai thuế > Kê khai thuế, chọn các mẫu tờ khai thuế cần lập và bấm nút Lập tờ khai.

kê khai thuế trên phần mềm kế toán

Kiểm tra thông tin tờ khai, bấm Ghi sổ.

Bấm nút Kết xuất XML để hệ thống chuyển dữ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK).

kê khai thuế GTGT

Như vậy, với phần mềm Kế toán 1A việc lập báo cáo của kế toán thuế vào mỗi kỳ báo cáo trở nên đơn giản và chính xác. Hi vọng với những dòng chia sẻ dưới đây giúp bạn hoàn toàn tự tin làm kế toán thuế ngay tại nhà./.

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)