Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ

Ngày 13/11/2018

Bộ Tài chính đề xuất, giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với tài sản thuộc đối tượng chịu LPTB (trừ nhà, đất, ô tô, xe máy) là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Tính lệ phí trước bạ

Tại dự thảo nghị định gửi xin ý kiến đề xuất quy định: Giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy là giá tại Bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành. Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính LPTB theo nguyên tắc giá tính LPTB là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (là giá trên hóa đơn bán hàng hợp pháp đối với tài sản mua bán; hoặc trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng với thuế nhập khẩu, cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), cộng với thuế giá trị giá tăng (GTGT) (nếu có) đối với tài sản nhập khẩu).

Có ý kiến đề nghị bỏ quy định “ban hành Bảng giá tính LPTB theo nguyên tắc giá tính LPTB là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường”, vì giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường của từng tài sản được căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp pháp thì giá tính LPTB cũng cần phải căn cứ vào hóa đơn bán hàng hóa hợp pháp. Đồng thời, đề nghị bổ sung thông báo giá của nhà sản xuất là cơ sở ban hành Bảng giá và đề nghị xem lại quy định về giá tính LPTB đối với tài sản đã qua sử dụng.

Lý giải về vấn đề này, theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP, để tạo thuận lợi cho việc khai, tính, nộp LPTB qua mạng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch trong chính sách và người dân giám sát trong thực hiện, quy định ban hành Bảng giá tính LPTB để làm căn cứ tính LPTB thống nhất đối với tài sản ô tô, xe máy là cần thiết.

Để đảm bảo Bảng giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy phù hợp với giá chuyển nhượng trên thị trường; đảm bảo đúng bản chất giá tính LPTB đối với tài sản đã qua sử dụng là giá trị sử dụng còn lại của tài sản và đồng bộ với pháp luật có liên quan, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nguyên tắc ban hành Bảng giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy như sau:

Giá tính LPTB đối với tài sản thuộc đối tượng chịu LPTB (trừ nhà, đất, ô tô, xe máy) là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường.

Đối với tài sản đã qua sử dụng (trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu) thì giá tính LPTB là giá trị sử dụng còn lại của tài sản, tính theo thời gian sử dụng của tài sản.

Giá tính LPTB đối với tài sản là ô tô, xe máy là giá tại Bảng giá tính LPTB do Tổng cục Thuế ban hành. Giá tính LPTB tại Bảng giá tính LPTB được xác định theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá tính LPTB. Giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường của từng loại tài sản (đối với ô tô là theo mã kiểu loại) được căn cứ vào các cơ sở dữ liệu theo quy định./.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)