Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 19/02/2019

Hiện nay, tại Việt Nam có không ít người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Cơ quan Thuế đã có hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với những đối tượng này.

thời điểm thu thuế TNCN cho lao động người nước ngoài

Theo Cục Thuế Hà Nội, để xác định được phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài, đầu tiên cần xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Với từng trường hợp, người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam, pháp luật quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân khác nhau.

Tuy nhiên, thời gian qua, không ít đơn vị tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài vẫn còn lúng túng trong việc xác định thời điểm bắt đầu tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Thời điểm bắt đầu tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, về nguyên tắc, việc xác định cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam dựa vào số ngày có mặt tại Việt Nam của cá nhân đó trong năm tính thuế hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Kỳ tính thuế được tính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, theo đó, trường hợp cá nhân người nước ngoài trong năm dương lịch có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Ví dụ, ông X làm việc tại Việt Nam từ năm 2013-2015 (trong thời gian này, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện là cá nhân cư trú theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính) và đã thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi về nước. Đến ngày 1/11/2016, ông X trở lại Việt Nam làm việc đến hết năm 2018, kỳ tính thuế đầu tiên của ông X được xác định từ ngày 1/11/2016 đến hết ngày 31/10/2017. Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017. Số thuế đã nộp trong những tháng đầu của năm quyết toán thứ hai sẽ được giảm trừ.

Bên cạnh đó, thời điểm bắt đầu tính thuế thu nhập cá nhân của cá nhân người nước ngoài căn cứ vào ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam của cá nhân đó cho mục đích làm việc phát sinh thu nhập tại Việt Nam ghi trên hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam.

Nguồn: Báo Hải quan

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)