Phương án miễn thuế xuất khẩu với sản phẩm "xanh"

Ngày 04/05/2016

Bộ Tài chính vừa đề xuất phương án miễn thuế xuất khẩu (nếu có) đối với sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn nhãn xanh Việt Nam.

Ngoài ra, áp dụng 50% (tương ứng giảm 50%) mức thuế XK đối với các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận. Trường hợp mức giảm 50% thuế XK thấp hơn mức sàn khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thì sẽ áp dụng mức sàn khung thuế suất thuế XK.

Để được miễn thuế XK, trong hồ sơ hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm các chứng từ chứng minh hàng hóa thuộc đối tượng hưởng ưu đãi thuế gồm: Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sản phẩm thân thiện với môi trường được gắn nhãn xanh Việt Nam đối với sản phẩm XK là sản phẩm thân thiện môi trường được gắn nhãn xanh Việt Nam; Văn bản chứng nhận cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận về sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Nguồn: Báo Hải Quan

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

14/21 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668