Bổ sung nhiều trường hợp miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu trong dự thảo Luật

Ngày 10/05/2016

Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất nhập khẩu của Bộ Tài chính quy định cụ thể 5 trường hợp được miễn thuế theo định mức và một số các trường hợp miễn thuế khác như hàng hóa có trị giá từ 1 triệu đồng trở xuống, các hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, ấn phẩm quảng cáo...

Miễn thuế theo định mức và tính thuế vượt định mức với 5 trường hợp cụ thể

Cụ thể, dự thảo Nghị định đã dành 5 điều để quy định cụ thể 5 trường hợp miễn thuế theo định mức; đồng thời quy định cụ thể trường hợp vượt định mức miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức và đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu.

Riêng đối với quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế, dự thảo Nghị định quy định cụ thể nghĩa vụ thuế phải nộp đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính xem xét giải quyết miễn thuế từng trường hợp cụ thể.

Dự thảo cũng giảm bớt về danh mục mặt hàng và định lượng miễn thuế đối với một số đối tượng của tổ chức quốc tế và thành viên tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, như nhân viên hành chính kỹ thuật vì đối tượng này đang được hưởng ưu đãi tương đương như các đối tượng là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, cụ thể: được miễn thuế trong vòng 6 tháng đối với rượu các loại 40 lít trong, bia các loại 400 lít …

Cùng với đó, dự thảo Nghi định dự kiến điều chỉnh giảm định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức nước ngoài cho cá nhân Việt Nam, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài từ 2 triệu xuống còn 1 triệu đồng hoặc có trị giá hàng hóa có trị giá hàng hóa trên 1 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng được miễn thuế không quá 1 lần 1 tháng.

Bổ sung quy định để làm rõ đối tượng được miễn thuế đối với hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức khác có sử dụng kinh phí NSNN.

Miễn thuế đối với nhiều trường hợp khác

Cũng tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu, gồm hàng hóa có tổng trị giá khai báo dưới 1 triệu đồng hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 100.000 đồng cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu.

Miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính có giá trị trên 1 triệu đồng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế. Đồng thời, quy định cụ thể đối với tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên xuất khẩu để gia công thì không được miễn thuế.

Việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế.

Bên cạnh đó, theo thông lệ quốc tế và kế thừa quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư và trường hợp được miễn thuế theo loại hình sản xuất xuất khẩu (trên cơ sở kế thừa và nâng cấp pháp lý đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định hiện hành tại Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Ngoài ra, theo thông lệ quốc tế, cam kết TPP về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng mẫu giá trị nhỏ và ấn phẩm quảng cáo, dự thảo Nghị định đã quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo.

Trong đó, ấn phẩm quảng cáo bao gồm: tờ rơi, catatog thương mại, niên giám, tài liệu quảng cáo, áp phích du lịch được dùng để quảng báo, công bố hay quảng cáo một hàng hóa hoặc dịch vụ và được cung cấp miễn phí chỉ được miễn thuế với điều kiện mỗi lô hàng chỉ gồm 01 bản ấn phẩm; trong trường hợp có nhiều loại ấn phẩm thì mỗi loại ấn phẩm chỉ chứa một bản; trong trường hợp có nhiều bản của một loại ấn phẩm, tổng khối lượng ấn phẩm không vượt quá 01 kg.

Cũng tại dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất cụ thể các quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế…

Về giảm thuế, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các điều kiện được giảm, hồ sơ và trình tự, thủ tục thẩm quyền quyết định việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan và hàng hóa là nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Dự thảo Nghị định đã liệt kê cụ thể các trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm; hoặc trường hợp hàng hoá nhập khẩu để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam… được hoàn thuế.

Chi tiết dự thảo Nghị định.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)