Điều chỉnh phương pháp bảo lãnh thuế qua Ngân hàng

Ngày 15/11/2016

Để khắc phục và giải quyết những vướng mắc về việc bảo lãnh thuế qua Ngân hàng, Tổng cục Hải quan đã xem xét và đề xuất những biện pháp cho phép Doanh nghiệp được rút ngắn hay kéo dài thời hạn bảo lãnh, tăng giảm số tiền bảo lãnh, ...

Thủ tục bảo lãnh ngân hàng

Tại Điểm b khoản 1 Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính quy định : “Trường hợp đã được tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh đối với từng tờ khai mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp (nếu có), thì tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp thay người nộp thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; khoản 2 Điều 114 Luật Quản lý thuế”. Theo quy định trên, về nguyên tắc khi hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp (nếu có) thì tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm nộp thay người nộp thuế.

Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK thì hàng hóa kinh doanh TNTX tạm nộp thuế hoặc thực hiện bảo lãnh khi tạm nhập và được hoàn thuế khi tái xuất, đi kèm với điều kiện phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế NK của hàng TNTX. Cơ chế “đặt cọc” này nhằm thực hiện đúng bản chất kinh tế của hàng hoá TNTX, vừa đảm bảo hạch toán thu chi ngân sách đúng, loại trừ thu chi khống ngân sách, vừa đảm bảo quản lý, phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số ngân hàng, quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC không bao trùm được quy định này. Vì vậy, quy định mới đang khiến các ngân hàng lúng túng trong việc triển khai.

Đại diện Cục Thuế XNK phân tích, theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK, tùy theo nhu cầu của người nộp thuế mà thời hạn bảo lãnh có thể ít hơn hoặc tối đa theo thời hạn quy định của Luật. Theo đó, việc người nộp thuế đề nghị sửa thời hạn bảo lãnh (gia hạn hoặc rút ngắn thời hạn bảo lãnh) trong thời hạn quy định là có thể xảy ra và phù hợp với Luật. Tuy nhiên, về sửa đổi số tiền bảo lãnh (tăng hoặc giảm số tiền bảo lãnh) thì cần xem xét, cân nhắc đối với tờ khai đã thông quan do liên quan đến việc tính tiền chậm nộp trong thời gian bảo lãnh.

Vì vậy, về lâu dài, Tổng cục Hải quan ghi nhận các kiến nghị của ngân hàng để trình Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và nâng cấp Hệ thống kế toán tập trung cho phù hợp.

Tuy nhiên, trước mắt, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đối với các tờ khai chưa thông quan: Người nộp thuế được sửa đổi bảo lãnh chung và bảo lãnh riêng về gia hạn/rút ngắn thời gian bảo lãnh, tăng/giảm số tiền bảo lãnh và xuất trình Thư bảo lãnh mới thay thế Thư bảo lãnh cũ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai trước thời điểm thông quan, giải phóng hàng. Riêng đối với Thư bảo lãnh chung, việc thay thế bảo lãnh mới chỉ được chấp nhận khi không làm ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh của lô hàng trước đó mà người nộp thuế hoặc ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Đối với tờ khai đã thông quan, nếu là bảo lãnh riêng, người nộp thuế chỉ được sửa đổi về thời hạn bảo lãnh (gia hạn hoặc rút ngắn thời hạn bảo lãnh) theo thời gian quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và xuất trình với cơ quan Hải quan Thư bảo lãnh sửa đổi về thời hạn bảo lãnh so với Thư bảo lãnh gốc.

Nếu là bảo lãnh chung, người nộp thuế được sửa đổi về thời hạn bảo lãnh (gia hạn/rút ngắn) và/hoặc số tiền bảo lãnh (tăng hoặc giảm). Việc sửa đổi Thư bảo lãnh gốc chỉ được chấp nhận khi không làm ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh của lô hàng trước đó mà người nộp thuế hoặc ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Theo đó, cơ quan Hải quan kiểm tra Thư bảo lãnh mới, Thư bảo lãnh sửa đổi, nếu thời hạn bảo lãnh, số tiền bảo lãnh phù hợp theo quy định thì chấp nhận và cập nhật điều chỉnh trực tiếp Thư bảo lãnh trên Hệ thống kế toán tập trung. Đồng thời, để phù hợp với Luật Thuế XK, thuế NK, Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung các mẫu thư bảo lãnh, đơn bảo lãnh.

Theo đại diện Cục Thuế XNK, phương án xử lý này đã được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và hầu hết các ý kiến đều thống nhất với phương án Tổng cục đưa ra.

Nguồn: Báo Hải Quan

 

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)