Thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với cơ sở nhập khẩu xăng trực tiếp

Ngày 14/12/2016

Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính đối với chính sách Thuế Tiêu thụ đặc biệt mặt hàng xăng trong Nghị định 100/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp mặt hàng xăng  sẽ phải nộp thuế TTĐB theo giá bán.

Thuế TTDB đới với mặt hàng xăng

 

Theo đó, cơ sở nhập khẩu mua xăng từ nhà sản xuất trong nước hoặc mua của thương nhân đầu mối khác thì khi bán ra không thuộc đối tượng phải kê khai, tính nộp thuế TTĐB.

Tuy nhiên, nếu trực tiếp nhập khẩu xăng thì phải kê khai nộp thuế TTĐB trên giá bán ra của cơ sở nhập khẩu. Đồng thời, cơ sở kinh doanh nhập khẩu phải thực hiện hạch toán riêng và tự xác định nguồn xăng nhập khẩu bán ra trong kỳ theo các phương pháp kế toán để thực hiện kê khai, tính nộp thuế TTĐB theo quy định.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn, đối với mặt hàng xăng do cơ sở nhập khẩu trực tiếp nhập khẩu sau đó bán cho công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc có mối quan hệ liên kết thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu bán cho các đầu mối này, nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của các công ty này bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại khác.

Nếu cơ sở nhập khẩu trực tiếp nhập khẩu xăng sau đó bán cho các thương nhân đầu mối khác, thương nhân phân phối, các tổng đại lý/đại lý, không thuộc các trường hợp nói trên thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu cho các thương nhân.

Về việc khấu trừ thuế TTĐB, Bộ Tài chính hướng dẫn: Số thuế TTĐB phải nộp của mặt hàng xăng bán ra trong kỳ cơ sở nhập khẩu được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của mặt hàng xăng nhập khẩu bán ra. Trường hợp cơ sở nhập khẩu phát sinh số thuế TTĐB không được khấu trừ tương ứng với sản lượng xăng bán ra trong kỳ thì thực hiện tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số thuế TTĐB được khấu trừ căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp trên một đơn vị hàng hóa nhập khẩu được xác định bằng công thức sau:

Mức thuế TTĐB được khấu trừ cho 1 đơn vị hàng hóa bán ra trong kỳ = (Tổng số thuế TTĐB của xăng nhập khẩu tồn kho đầu kỳ + Tổng thuế TTĐB của xăng nhập khẩu phát sinh trong kỳ)/(Sản lượng xăng nhập khẩu tồn kho đầu kỳ + Sản lượng xăng nhập khẩu phát sinh trong kỳ).

Đối với mặt hàng xăng sinh học sản xuất trong nước được sản xuất từ nguồn xăng nhập khẩu trực tiếp, mua của nhập khẩu trực tiếp hoặc mua từ nhà sản xuất trực tiếp thì doanh nghiệp được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu đầu vào dùng để sản xuất xăng sinh học, số thuế TTĐB được khấu trừ cho 1 đơn vị xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền của kỳ khai thuế trước liền kề.

Trường hợp trong kỳ đơn vị có số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của nguyên liệu dùng để sản xuất xăng sinh học bán ra trong kỳ thì doanh nghiệp được chuyển số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết sang kỳ tiếp theo hoặc thực hiện bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp khác theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Nguồn: Thời báo Tài Chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)