Quyết toán TNCN 2017: những lưu ý về đăng ký người phụ thuộc

Ngày 27/02/2017

Tiếp theo các lưu ý xung quanh việc quyết toán thuế TNCN năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục khuyến cáo các cá nhân nộp thuế về vấn đề người phụ thuộc và khấu trừ thuế đối với chi phí cho các đối tượng này, khi thực hiện quyết toán.

Thuế TNCN

Nếu trong năm 2016 cá nhân chậm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì:

Trường hợp người phụ thuộc là con cái, cha mẹ, vợ chồng: Trong năm 2016 cá nhân phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng chậm đăng ký giảm trừ gia cảnh, hoặc chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì vẫn được tính giảm trừ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi thực hiện quyết toán thuế nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trước kỳ quyết toán năm.

Một số ví dụ minh họa:

VD1: Cá nhân sinh con vào tháng 9/2015, đến tháng 5/2016 gửi hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm từ tháng 5/2016. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016 cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ kể từ tháng 1/2016.

VD2: Cá nhân sinh con vào tháng 2/2016, tháng 4/2016 về đơn vị công tác, đến tháng 1/2017 gửi hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì đơn vị được tạm tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 1/2017. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016 cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ kể từ tháng 2/2016.

VD3: Cá nhân sinh con năm 2007, tháng 4/2016 về đơn vị công tác, đến tháng 1/2017 gửi hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì đơn vị được tạm tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 1/2017. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016 cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ kể từ tháng 1/2016.

Trường hợp người phụ thuộc là người thân khác, người không nơi nương tựa: Cá nhân phải đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2016, quá thời hạn này cá nhân không được giảm trừ cho năm 2016.

Trong các trường hợp nêu trên, cá nhân phải đảm bảo người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho 1 người nộp thuế trong năm quyết toán thuế 2016.

Tiền học phí của con do công ty chi trả hộ được trừ khi tính thuế TNCN của người lao động nếu công ty trả hộ cho con của người lao động nước ngoài làm tại Việt Nam học tại Việt Nam, hoặc con của người lao động Việt Nam làm tại nước ngoài học tại nước ngoài, bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông và được quy định tại hợp đồng lao động.

Người phụ thuộc chưa được cấp MST được giảm trừ nếu người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là người không nơi nương tựa gồm:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng không vượt quá một triệu đồng mà cá nhân đang trực tiếp nuôi dưỡng gồm:

- Bản chụp CMND hoặc giấy khai sinh

- Giấy tờ chứng minh nghĩa vụ nuôi dưỡng như:

+ Bản kê khai về người trực tiếp phải nuôi dưỡng mẫu 09/XN-NPT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) có xác nhận của UBND cấp xã/phường.

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

+ Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

+ Các giấy tờ hợp pháp khác để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Cá nhân phải tự xác định người không nơi nương tựa theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định của luật thuế TNCN./.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

 

 

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)