Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016

Ngày 23/03/2016

Nằm trong bộ tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế của Cục Thuế Hà Nội, bảng hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 giúp người nộp thuế cá nhân cũng như tổ chức nộp thuế  TNCN  cho người lao động chính xác và thuận lợi hơn. Hai đối tượng phải trực tiếp quyết toán Thuế TNCN với cơ quan thuế là:

 1. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
  • Nộp hồ sơ qua mạng (iHTKK) đối với những đơn vị đã đăng ký hoặc nộp bản giấy tại Cục Thuế, Chi cục Thuế nếu chưa đăng ký kê khai thuế qua mạng.

  • Hồ sơ bao gồm: Tờ khai số 05/KK-TNCN và các phụ lục kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC như 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN. Với những cá  nhân (có/không có mã số thuế) đã đăng ký và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo thông tư 111/2013/TT-BTC thì cần khai vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN để tính giảm trừ gia cảnh.

  • Các trường hợp ủy quyền quyết toán Thuế:
   • nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức nộp thuế chi trả đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và vẫn đang làm việc tại thời điểm ủy quyền.
   • Cá nhân đồng thời có thu nhập vãng lai bình quân 10.000.000 đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc thu nhập từ kinh doanh, cho thuê tài sản đã nộp thế theo phương pháp khoán.
   • Cá nhân chuyển đến một tổ chức chi trả thu nhập khác do tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

  • Các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN
   1. Cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán Thuế như HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6, iTaxviewer 1.1.3 ...
   2. Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê
   3. Kết xuất dữ liệu ra Excel để lưu trữ và XML để gửi Cơ quan Thuế
   4. Gửi hồ sơ
    • Tại http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn với tổ chức khai thuế điện tử.
    • Đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy và gửi đến Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý và gửi file dữ liệu trên trang http://www.tncnonline.com.vn. File dữ liệu phải đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.
   5. Theo dõi kết quả gửi file tại http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn (khi kê khai thuế điện tử) hoặc http://www.tncnonline.com.vn (khi nộp tờ khai bản giấy đến Cơ quan Thuế)

 2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Trường hợp có số thuế phải nộp thêm hoặc đề nghị hoàn / bù trừ thuế vào đợt khai kế tiếp trừ khi cá nhân thuộc diện ủy quyền và đã ủy quyền quyết toán thay)
  •  Nơi nộp hồ sơ:
   • Tại Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp khai thuế với Cơ quan Thuế.
   • Tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý Tổ chức chi trả tiền công đối với cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một Tổ chức chi trả tiền công.
   • Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với
    • Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ Tổ chức nào
    • Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi chưa được khấu trừ hoặc đã được khấu trừ theo tỷ lệ 10%.
    • Cá nhân trong năm có thu nhập từ TLTC tại một hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại TCTTN nào.

  • Hồ sơ bao gồm:
   • Tờ khai mẫu số 09/KK-TNCN, Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN, Phụ lục 09-3/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Trường hợp Phần mềm kê khai đã tích hợp mẫu biểu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì khai theo Tờ khai số 02/QTT-TNCN và Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN.
   • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài (nếu có).
   • Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp quỹ khuyến học, từ thiện, nhân đạo và các tài liệu khác (nếu có).
   • Cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp.

  • Các bước thực hiện
   1. Cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế (HTKK 3.3.5 hoặc mới hơn)
   2. Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê.
   3. Kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi Cơ quan Thuế qua trang thông tin điện tử http://www.tncnonline.com.vn hoặc ghi vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận hồ sơ của Cơ quan Thuế.
   4. Gửi hồ sơ bản giấy, đóng trang bìa tệp, ký tên và gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận hồ sơ của Cơ quan Thuế. File dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN chậm nhất là ngày 30/03/2016.

Xử phạt đối với hành vị nộp hồ sơ Quyết toán Thuế TNCN quá thời hạn quy định:

 • Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo.
 • Từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 • Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 • Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
 • Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
 • Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nguồn: Cục Thuế Hà Nội
 

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)