2 phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế

Ngày 20/08/2019

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) là một trong những bước quan trọng khi áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế. Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn 2 phương thức và 2 thời điểm chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế.

Cụ thể, dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 hướng dẫn 2 phương thức chuyển dữ liệu. Phương thức thứ nhất, chuyển dữ liệu HĐĐT theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với trường hợp cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: ngân hàng, bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không và bán hàng hóa là điện, nước sạch; trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng là cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua.

Việc chuyển dữ liệu HĐĐT theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế vào ngày làm việc tiếp theo, áp dụng đối với trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng cá nhân thì người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế vào ngày làm việc tiếp theo.

Phương thức thứ hai, đó là chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc trường hợp đã nêu trong phương thức thứ nhất. Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn, gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

Về hình thức gửi dữ liệu, dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 cũng hướng dẫn 2 hình thức chuyển dữ liệu. Hình thức gửi trực tiếp: Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn số lượng lớn, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về định dạng chuẩn dữ liệu và có nhu cầu chuyển dữ liệu HĐĐT theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế sẽ được Tổng cục Thuế lựa chọn để thông báo về việc kết nối kỹ thuật để chuyển dữ liệu hóa đơn.

Nếu doanh nghiệp gửi dữ liệu gián tiếp (thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT), thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp gửi dữ liệu trực tiếp thực hiện gửi dữ liệu HĐĐT cho tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (theo hợp đồng ký kết giữa các bên) để tổ chức này gửi tiếp đến cơ quan thuế./.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)