Sẽ bổ sung đối tượng ưu đãi thuế

Ngày 22/03/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), gửi đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Nghị định đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

VINFAST đề nghị bổ sung xe điện vào đối tượng ưu đãi thuế

Theo dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 7a về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế giai đoạn 2018-2022. Trong đó, bổ sung chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường được áp dụng chương trình ưu đãi.

Theo cơ quan soạn thảo, tại quy định hiện hành, Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô chỉ áp dụng cho các loại xe chạy xăng/dầu (gồm xe dưới 9 chỗ, dung tích xi lanh từ 2.500 trở xuống, xe mini buýt, xe buýt/xe khách, xe tải), chưa áp dụng đối với xe thân thiện môi trường như xe chạy điện, xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe hybrid do tại thời điểm xây dựng Nghị định 125/2017/NĐ-CP chưa có doanh nghiệp nào sản xuất các chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường.

Trong năm 2018, Bộ Tài chính nhận được công văn của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VINFAST đề nghị bổ sung xe điện vào đối tượng áp dụng Chương trình ưu đãi thuế vì từ năm 2020 công ty sẽ sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện với sản lượng dự kiến như sau: năm 2020 (xe con điện 10.000; xe buýt điện 500); năm 2021 (xe con điện 15.000; xe buýt điện 1.000) và năm 2022 (xe con điện 20.000; xe buýt điện 1.500).

Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu định hướng phát triển đối với xe đến 9 chỗ “... Khuyến khích sản xuất dòng xe thân thiện môi trường (xe tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid, xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe chạy điện...)...".

Trên thực tế, hiện nay, trong nước chỉ có một vài doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe buýt chạy bằng khí thiên nhiên nén (CNG) và chưa có doanh nghiệp nào sản xuất, lắp ráp xe điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học.

Tại mẫu Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới có nêu rõ loại xe, kiểu động cơ, loại nhiên liệu sử dụng của xe. Do đó, để khuyến khích sản xuất, lắp ráp các loại xe thân thiện môi trường theo định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung đối tượng xe ô tô thân thiện môi trường gồm xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG vào Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô.

Việc xác định chủng loại xe sản xuất, lắp ráp của doanh nghiệp có phù hợp với chủng loại xe thân thiện môi trường theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô hay không căn cứ vào tiêu chí kiểu động cơ và loại nhiên liệu nêu tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

Phải đáp ứng điều kiện về sản lượng

Cùng với việc bổ sung vào danh mục, Bộ Tài chính cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung điều kiện để được áp dụng ưu đãi.

Cụ thể, về điều kiện sản lượng chung và sản lượng tối thiểu của xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí nén thiên nhiên (CNG) trong chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô, theo thống kê, dự kiến đến năm 2020 sẽ có một số công ty sản xuất, lắp ráp xe thân thiện môi trường (Vinfast dự kiến sản xuất, lắp ráp xe điện với sản lượng khoảng 10.000 xe/năm).

Vì vậy, để khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, lắp ráp chủng loại xe thân thiện môi trường, Bộ Tài chính đề xuất không quy định riêng điều kiện về sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu đối với xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí nén thiên nhiên (CNG) mà gộp vào sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu của các chủng loại xe hiện đang quy định tại Điều 7a.

Như vậy, nội dung dự kiến bổ sung vào điểm b khoản 2 Điều 7a như sau: Doanh nghiệp phải cam kết sản xuất, lắp ráp xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022 trở đi), xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí thiên nhiên nén -CNG và đạt đủ sản lượng quy định

Để đảm bảo cơ sở đề xuất, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học công nghệ có ý kiến cụ thể về khái niệm/tiêu chí các loại xe xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí thiên nhiên nén –CNG.

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)