Không miễn chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp ưu tiên

Ngày 27/09/2019

Tổng cục Hải quan vừa có công văn từ chối yêu cầu miễn nộp, khai báo chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, cũng như yêu cầu miễn gửi các chứng từ này thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử cho các doanh nghiệp ưu tiên.

Hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp ưu tiên

DN nêu, tại Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC yêu cầu DN phải gửi đính kèm bộ hồ sơ chứng từ lên hệ thống khi khai báo thủ tục hải quan. DN có khai báo khoảng 11.000 tờ khai XNK 1 tháng, phần lớn là tờ khai NK nguyên vật liệu sản xuất và XK sản phẩm, các mã nguyên vật liệu rất nhiều, có khoảng 40.000 đến 50.000 mã nguyên vật liệu NK bộ chứng từ thường có nhiều trang.

Tuy nhiên, chúng tôi là DN ưu tiên, theo quy định thì được miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Việc yêu cầu đính kèm chứng từ như trên gây mất nhiều thời gian trong việc khai báo làm thủ tục hải quan kéo dài thời gian thông quan và không phù hợp với chính sách ưu tiên đang được áp dụng cho DN ưu tiên. Do đó, DN đề nghị bỏ yêu cầu này đối với DN ưu tiên.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Luật Hải quan 2014 quy định: Khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan hải quan có trách nhiệm khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

Cũng tại Điều 43 Luật Hải quan 2014 quy định: “Điều 43. Chế độ ưu tiên đối với DN

1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

2. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.

3. Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế.”

Tổng cục Hải quan cho rằng, theo các quy định trên thì trường hợp người khai hải quan là DN ưu tiên khi làm thủ tục hải quan được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật chứ không được miễn khai báo, miễn nộp hồ sơ hải quan. Luật Hải quan cũng không quy định DN ưu tiên được miễn gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Do đó, khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc nộp hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Điểm a Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nguồn: Báo Hải quan

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)