Không hoàn thuế hàng hóa XNK tại chỗ giữa 2 DN trong nước

Ngày 07/01/2019

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương xử lý vướng mắc về việc miễn thuế, hoàn thuế hàng NK để sản xuất hàng XK, hàng gia công theo loại hình XK tại chỗ. Theo đó, trường hợp sản phẩm XNK tại chỗ giữa 2 DN trong nước thì không đủ điều kiện hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư NK.

Theo phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, vấn đề xử lý hoàn thuế, miễn thuế đối với loại hình XK tại chỗ đã được đưa vào nội dụng dự thảo sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đối với việc xử lý đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1/9/2016 đến nay vẫn chưa được hướng dẫn xử lý thống nhất trong toàn ngành, dẫn đến khó khăn vướng mắc. Đơn vị này cũng đề xuất, loại hình XK tại chỗ được áp dụng như đối với hàng hóa XK ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, về miễn thuế đối với hàng hóa NK để gia công, sản xuất XK nhưng XK tại chỗ giữa 2 DN trong nước, hiện các trường hợp miễn thuế đối với hàng hóa NK để gia công quy định tại Điều 10, hàng hóa NK để sản xuất XK quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nhưng XK tại chỗ (không XK ra nước ngoài, XK vào khu phi thuế quan) phát sinh từ ngày 1/9/2016 đến nay, Bộ Tài chính đang tập hợp vướng mắc của các đơn vị để xem xét, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với đơn vị chủ trì để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP theo hướng đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và tạo thuận lợi cho DN.

Về hoàn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất kinh doanh nhưng đưa vào sản xuất hàng XK nhưng xuất NK tại chỗ giữa 2 DN trong nước: Đối với hàng NK để sản xuất, kinh doanh, sau đó đưa vào sản xuất hàng XK đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan được hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư NK đã được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã XK theo Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp sản phẩm  XNK tại chỗ giữa 2 DN trong nước thì không đủ điều kiện hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư NK.

Nguồn: Báo Hải quan

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)