Hướng dẫn xử lý thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 04/04/2016

Ngày 28/03/2016, Bộ Tài Chính ra Công văn 1277/TCT-CS hướng dẫn xử lý thu hồi hóa đơn Giá trị gia tăng đã lập ghi sai thông tin đã và chưa kê khai Thuế.

Theo đó, những hóa đơn chưa giao cho người mua thì người bán chỉ cần gạch chéo và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng phát hiện lập sai (chưa kê khai thuế), hoặc trả lại, đòi lại hàng hóa theo yêu cầu của một bên thì hai bên sẽ lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn lập sai và người bán sẽ lưu giữ hóa đơn này. Biên bản thu hồi này phải thể hiện đầy đủ nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa dịch vụ và thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

Trường hợp hóa đơn đã giao cho người mua, đã giao/cung ứng hàng hóa dịch vụ và người mua/bán đã kê khai hóa đơn rồi mới phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng MST thì hai bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh chứ không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh cần ghi rõ:

  • Điều chỉnh tăng/giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất, tiền thuế cho hóa đơn số..., ký hiệu,...
  • Hai bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
  • Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Những trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT/BTC của Bộ Tài Chính. (đính kèm)

Nguồn: Tổng Cục Thuế

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)