Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế năm 2022

Ngày 18/02/2022 - NTT. Hà

Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp và cũng là thời điểm phải chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm vừa qua. Vì vậy, với các bạn làm kế toán, công việc sẽ trở nên bận rộn hơn mỗi khi năm tài chính kết thúc.

Kế toán 1A xin chia sẻ những khoảng mốc thời gian quan trọng để các bạn lưu ý đến thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022, cũng như thời hạn nộp báo cáo tài chính 2021 để tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.

Lịch nộp báo cáo thuế 2022

Để biết được thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022, chúng ta căn cứ vào pháp lý sau:

 • Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.
 • Luật quản lý thuế 2019
 • Quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ: Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 • Thông tư 80 của Bộ Tài Chính: 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế
 • Thông tư 151 của Bộ Tài chính: 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
 • Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/NĐ/CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2022

Tháng Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1 20/01/2022  

Tờ khai thuế GTGT T12/2021

Tờ khai thuế TNCN T12/2021 (nếu có)
30/01/2022 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2021  
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2021 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2021 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021*
Nộp tiền thuế môn bài năm 2022 Nộp tiền thuế môn bài năm 2022
2 20/02/2022   Tờ khai thuế GTGT T1/2022
Tờ khai thuế TNCN T1/2022 (nếu có)
3 20/03/2022   Tờ khai thuế GTGT T2/2022
Tờ khai thuế TNCN T2/2022 (nếu có)
30/03/2022 Quyết toán thuế TNDN năm 2021 Quyết toán thuế TNDN năm 2021
Quyết toán thuế TNCN năm 2021 Quyết toán thuế TNCN năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021 Báo cáo tài chính năm 2021
4 20/04/2022   Tờ khai thuế GTGT T3/2022
Tờ khai thuế TNCN T3/2022 (nếu có)
30/04/2022 Tờ khai thuế GTGT Quý I/2022  
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2022 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2022 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2022 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022*
5 20/05/2022   Tờ khai thuế GTGT T4/2022
Tờ khai thuế TNCN T4/2022 (nếu có)
6 20/06/2022   Tờ khai thuế GTGT T5/2022
Tờ khai thuế TNCN T5/2022 (nếu có)
7 20/07/2022   Tờ khai thuế GTGT T6/2022
Tờ khai thuế TNCN T6/2022 (nếu có)
30/07/2022

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2022

 
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2022 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2022 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2022 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022*
8 20/08/2022   Tờ khai thuế GTGT T7/2022
Tờ khai thuế TNCN T7/2022 (nếu có)
9 20/09/2022   Tờ khai thuế GTGT T8/2022
Tờ khai thuế TNCN T8/2022 (nếu có)
10 20/10/2022   Tờ khai thuế GTGT T9/2022
Tờ khai thuế TNCN T9/2022 (nếu có)
30/10/2022 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2022  
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2022 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2022 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2022 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022*
11 20/11/2022   Tờ khai thuế GTGT T10/2022
Tờ khai thuế TNCN T10/2022 (nếu có)
12 20/12/2022   Tờ khai thuế GTGT T11/2022
Tờ khai thuế TNCN T11/2022 (nếu có)

* Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

** Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

Xem thêm: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

 • Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
 • Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

Đối với doanh nghiệp khác:

 • Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01/2022.
 • Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03/2021.

Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế 2022 và thời hạn nộp báo cáo tài chính 2021 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính./.

Xem Thời hạn nộp báo cáo tài chính mới nhất

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết này có giúp ích cho bạn?

GỬI Ý KIẾN

Nếu bạn có ý kiến về bài viết này, xin gửi cho chúng tôi!

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)