Khai báo hóa đơn với hàng hóa có nhiều hợp đồng, đơn hàng

Ngày 16/06/2016

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn thống nhất cách thức khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS đối với trường hợp hàng hóa XK, NK có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng.

Khải báo hóa đơn với hàng hóa có nhiều hợp đồng, đơn hàng

Đối với trường hợp lô hàng có nhiều hóa đơn, khi khai báo hải quan người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL (Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa XK, NK) Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC, trong đó ghi rõ số bảng kê và ngày bảng kê.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể việc khai báo các chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Cụ thể: Chỉ tiêu “phân loại hóa đơn”: Nhập mã B - chứng từ thay thế hóa đơn thương mại; chỉ tiêu “số hóa đơn”: Nhập bảng kê hóa đơn; chỉ tiêu “ngày phát hành”: Nhập ngày bảng kê hóa đơn; chỉ tiêu “tổng trị giá hóa đơn”: Nhập tổng trị giá của hóa đơn (bằng tổng trị giá của tất cả các hóa đơn có trong bảng kê).

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

14/21 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668