Hướng dẫn thanh toán BHYT theo mức lương mới

Ngày 09/06/2016

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra công văn số 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn việc thực hiện thanh toán chế độ khám chữa bệnh theo BHYT, theo đó quy định mức chi phí khám chữa bệnh không cần chi trả, mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao có chi phí lớn, mức cùng chi trả ..

Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP thì mức lương cơ sở được thi hành kể từ ngày 15/07/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Dựa trên mức lương cơ sở này, việc thanh toán bảo hiểm được quy định như sau:

1. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Công văn 2046/BHXH-CSYT được áp dụng từ ngày 01/5/2016.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)