Hướng dẫn về cách thanh toán cho thẻ BHYT 5 năm liên tục

Ngày 23/11/2016

Thông báo 1810/TB-BHXH vừa được cơ quan BHXH TP.HCM ban hành hướng dẫn cách thanh toán các chi phí có liên quan đối với người có thẻ BHYT 5 năm liên tục trở lên.

Thanh toán BHYT cho thẻ 5 năm liên tục

Ví dụ 1:

- Ông A tham gia BHYT liên tục đủ 05 năm từ ngày 31/12/2015 (Đây là thời điểm bắt đầu tính phần chênh lệch để thanh toán).

- Tổng chi phí cùng chi trả của ông A từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng (Lớn hơn 6 tháng lương cơ sở hiện tại là 7.260.000 đồng)

Như vậy, khi ông A mang hóa đơn đến cơ quan BHXH, ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/8/2016.

Ví dụ 2:

- Ông B tham gia BHYT liên tục đủ 05 năm từ ngày 31/5/2016.

- Tổng chi phí cùng chi trả của ông B từ ngày 01/01/2016 đến 01/8/2016 là 20.000.000 đồng, trong đó: số tiền cùng chi trả từ ngày 01/01/2016 - 31/5/2016 là 5.000.000 đồng; từ ngày 01/6/2016 – 01/8/2016 là 15.000.000 đồng.

Như vậy, khi ông B mang hóa đơn đến cơ quan BHXH, ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 7.740.000 đồng và được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/8/2016.

Người có đủ điều kiện được thanh toán nộp cho cơ quan BHXH các giấy tờ sau để được giải quyết chế độ:

- Thẻ BHYT và Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao)

- Hóa đơn viện phí (bản chính).

Nguồn: Thư viện pháp luật

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

14/21 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668