Bảo hiểm cho NLĐ không có hợp đồng lao động

Ngày 19/12/2017

Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng dự thảo "Nghị định quy định về BHXH TNLĐ theo hình thức tự nguyện đối với NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động (HĐLĐ)" với mức bảo hiểm tự nguyện dự tính là 52.000 đồng/người/tháng.

Bảo hiểm tai nạn cho NLĐ không có hợp đồng 

Với mức lương cơ sở năm 2017 là 1.300.000 đồng/tháng thì mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ) tự nguyện tương ứng là 52.000 đồng/người/tháng (gần tương đương với mức đóng của người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN) ,khoảng 46.000 đồng/tháng).

NLĐ được hưởng 3 chế độ cơ bản

Nghị định áp dụng cho những đối tượng là "NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc" và "Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm TNLĐ tự nguyện".

Ba chế độ cơ bản mà NLĐ tham gia bảo hiểm TNLĐ - tự nguyện được hưởng, tương tự như tham gia BHXH bắt buộc là: Giám định mức suy giảm khả năng lao động; Chế độ trợ cấp một lần, hằng tháng, phục vụ; Hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Dự kiến sau một thời gian thực hiện sẽ tổng kết, đánh giá để mở rộng, bổ sung thêm các chế độ khác cho phù hợp.

NLĐ tham gia bảo hiểm TNLĐ tự nguyện được hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do TNLĐ trong thời gian tham gia bảo hiểm TNLĐ tự nguyện. NLĐ sẽ không được hưởng các chế độ trên nếu tai nạn xảy ra do một trong các nguyên nhân sau: 1- Mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc, nhiệm vụ lao động; 2- NLĐ cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân; 3- Sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

Về Quỹ bảo hiểm TNLĐ tự nguyện: Dự thảo xây dựng theo nguyên tắc: Quỹ bảo hiểm TNLĐ không phải là Quỹ được tổ chức độc lập, chỉ là Quỹ thuộc Quỹ TNLĐ, BNN trong Quỹ BHXH, nhưng được hạch toán độc lập để đánh giá cân đối thu chi, điều chỉnh linh hoạt mức đóng theo yêu cầu thực tiễn, bao gồm các nội dung sau: 1. Nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị TNLĐ, BNN từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ tự nguyện; 2. Sử dụng Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN. 3. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm TNLĐ tự nguyện.

 

Được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí

Về phương thức đóng Quỹ bảo hiểm TNLĐ tự nguyện: Dự thảo Nghị định quy định 4 phương thức đóng cho NLĐ lựa chọn là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Nội dung này được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định chế độ BHXH tự nguyện về hưu trí, tử tuất. Mức đóng được quy định cố định theo mức lương cơ sở với mọi NLĐ để bảo đảm linh hoạt tăng, giảm đồng bộ với mức hưởng. Dựa trên tính toán cân đối thu chi, dự kiến mức đóng là 4% mức lương cơ sở. Phương án này có ưu điểm là mức lương cơ sở được Chính phủ công bố có thời điểm áp dụng rõ ràng, tạo thuận tiện trong việc xác định mức đóng cũng như số tiền ngân sách nhà nước phải hỗ trợ. Với mức lương cơ sở năm 2017 là 1.300.000 đồng/tháng thì mức đóng bảo hiểm TNLĐ tự nguyện tương ứng là 52.000 đồng/người/tháng (gần tương đương với mức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc về TNLĐ, BNN- khoảng 46.000 đ/ tháng).

Người tham gia bảo hiểm TNLĐ tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm TNLĐ hằng tháng, bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm TNLĐ tự nguyện thuộc hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo, 10% đối với NLĐ khác. Theo phương án này, dự kiến trong 5 năm đầu triển khai, hằng năm ngân sách hỗ trợ tiền đóng từ 37 tỉ đồng nếu số người tham gia khoảng 200.000 người.

Nguồn: Báo Người lao động

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)