BHXH yêu cầu bổ sung thông tin người lao động để chi trả các chế độ ngắn hạn

Ngày 12/04/2016

Ngày 30/03/2016, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã ban hành công văn 848/BHXH yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động bổ sung thông tin người lao động để chi trả các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức sau ốm đau, sau thai sản, sau tai nạn lao động...

Điều chỉnh và bổ sung thông tin người lao động

Theo đó, cơ quan BHXH sẽ email cung cấp dữ liệu về người lao động có mặt đến thời điểm tháng 03/2016 cho đơn vị. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được, đơn vị sẽ bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động và điều chỉnh các thông tin sai (nếu có) như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, ... và gửi lại cho BHXH. Hồ sơ gửi đi bao gồm: tập tin dữ liệu danh sách đã bổ sung, điều chỉnh qua email; bản giấy danh sách có ký tên, đóng dấu kèm CMND của các trường hợp điều chỉnh qua đường bưu điện.

Mẫu đề nghị bổ sung thông tin người lao động để chi trả chế độ ngắn hạn

Các trường hợp điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh khi người lao động dừng đóng BHXH chốt sổ, cơ quan BHXH sẽ cấp lại sổ mới cho người lao động. Trường hợp đổi số CMND sẽ không được cấp lại sổ.

Chi trả trợ cấp ngắn hạn cho người lao động

Khi có phát sinh giải quyết chi trả chế độ ngắn hạn cho người lao động :

Đối với danh sách người lao động có tài khoản ngân hàng

-  Đơn vị gửi biểu C70a-HD kèm chứng từ, ghi thêm "Chi trả qua tài khoản".

-  Cơ quan BHXH sẽ chi trả trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

Đối với danh sách người lao động không có tài khoản ngân hàng

-  Đơn vị gửi biểu C70a-HD kèm chứng từ, ghi thêm "Chi trả qua đơn vị".

-  Sau khi giải quyết, cơ quan BHXH sẽ trả lại biểu C70b-HD và chuyển tiền vào tài khoản đơn vị để đơn vị chi trả bằng tiền mặt cho người lao động trong vòng 3 ngày.

-  Người lao động ký vào biểu C70b-HD sau khi nhận được tiền, mẫu biểu này phải được nộp lại cho cơ quan BHXH trong kỳ chi trả tiếp theo.

Trong trường hợp không chuyển được tiền vào tài khoản ngân hàng của NLĐ thì NLĐ sẽ phải liên hệ ngân hàng để điều chỉnh lại thông tin đúng trên tờ khai TK1-TS, trường hợp tiếp tục phát sinh trợ cấp ngắn hạn nhưng chưa bổ sung tờ khai TK1-TS bị xem như chưa có tài khoản ngân hàng. Khoản trợ cấp không chuyển được sẽ được chuyển khoản cho đơn vị để chi trực tiếp cho người lao động.

Nội dung công văn 848/BHXH của Bảo hiểm xã hội Tp.HCM

Các mẫu biểu liên quan:

-  Biểu C70a-HD: Đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

-  Tờ khai TK1-TS: Tờ khai tham gia bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế.

Nguồn: Bảo hiểm  xã hội

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)