Hướng dẫn triển khai các Thông tư về giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Ngày 21/08/2019

Bộ Y tế ban hành Công văn 4763/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT (Thông tư 13) và Thông tư 14/2019/TT-BYT (Thông tư 14) về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Hướng dẫn thực hiện thông tư về giá dịch vụ y tế

Để triển khai Thông tư 13 và Thông tư 14 đúng quy định, đảm bảo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tài chính phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện 02 Thông tư nêu trên, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Đối với việc triển khai Thông tư 13:

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/8/2019, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng mức giá và các quy định tại Thông tư này đúng ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành là ngày 20/8/2019.

- Đối với việc triển khai Thông tư 14:

Theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh, Luật Giá, Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế quy định tại Thông tư 14 nêu trên, HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể và thời điểm thực hiện tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý.  Bộ Y tế đề nghị:

+ Về mức giá: Mức giá tối đa tại Thông tư 14 bằng mức giá quy định tại Thông tư 13.

Để thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa người không có BHYT và người có BHYT trong cùng một cơ sở khám, chữa bệnh; căn cứ nguyên tắc định giá quy định tại khoản 1 Điều 20  Luật Giá, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu để trình HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể áp dụng tại các cơ sở y tế của Nhà nước do địa phương quản lý bằng mức giá tối đa quy định tại Thông tư 14.

(Khi áp dụng mức giá tối đa quy định tại Thông tư 14 thì không cần thiết xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, phương án giá dịch vụ).

Trường hợp các địa phương chưa có Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thực hiện mức giá theo Thông tư 37/2018/TT-BYT thì đề nghị UBND tỉnh trình HĐ ND tỉnh thực hiện mức giá quy định tại Thông tư 14.

+ Về thời điểm thực hiện:

Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT cả nước đã đạt 89% dân số, nhiều địa phương đã đạt gần 100% nên việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thanh toán từ  quỹ BHYT theo Thông tư 14 sẽ tác động không nhiều đến người dân và chỉ số giá tiêu dùng.

Vì vậy đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét áp dụng mức giá cho đối tượng không thanh toán từ quỹ BHYT theo Thông tư 14 trong năm 2019.

Nguồn: Thư viện pháp luật

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)