Quyết định về chi trả BHXH, thất nghiệp

Ngày 21/06/2016

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định về việc quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN để điều chỉnh và thay thế một số văn bản BHXH hiện tại. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các đối tượng áp dụng Quyết định 828/QĐ-BHXH

Các đối tượng cần áp dụng thông tư này bao gồm Người lao động, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, cơ quan BHXH các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan đến quy trình quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Quy định về chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 828/QĐ-BHXH thay thế và bãi bỏ các nội dung quy định trước đó

Thay thế các quy định: Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.;  Quyết định 1764/QĐ-BHXH ngày ngày 24/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 488.

Đồng thời, Quyết định 828/QĐ-BHXH còn bãi bỏ các nội dung sau: Điều 3 của Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014; Điều 3 của Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015; Công văn 4237/BHXH-TCKT ngày 05/11/2014 hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 1018; Công văn 3706/BHXH-TCKT ngày 28/9/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 919; Công văn 5280/BHXH-BC ngày 26/12/2013 về việc khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải thi hành án dân sự; Công văn 2466/BHXH-TCKT ngày 07/7/2014 về việc hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung khác trái với quy định tại Quyết định 828/QĐ-BHXH.

Nội dung Quyết định

Công tác quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng: quy định trách nhiệm của các cơ quan BHXH trong việc phân cấp quản lý người hưởng, quản lý các dữ liệu và quy trình liên quan. Đồng thời cũng quy định trách nhiệm của người hưởng hoạc người được ủy quyền lĩnh BHXH.

Công tác tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT: quy định trách nhiệm của các cơ quan BHXH trong việc phân cấp nội dung chi trả và chi tiết các quy trình liên quan bao gồm:

- Quy trình chi trả các chế độ Bảo hiểm hàng tháng

- Quy trình chi trả các chế độ BHXH một lần

- Quy trình chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

- Quy trình chi trả các chế độ BHTH, bao gồm: trợ cấp thất nghiệp, chi hỗ trợ học nghề, chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

- Quy trình khấu trừ chế độ BHXH, BHTN để thực hiện quyết định khấu trừ của các cơ quan có thẩm quyền.

Hệ thống mẫu biểu, sổ sách sử dụng trong chi trả chế độ BHXH được ban hành kèm theo

 Mẫu số 1a-CBH Thông báo chuyển kinh phí chi trả các chế độ BHXH gửi bưu điện Tỉnh
 Mẫu số 1b-CBH Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH gửi BHXH Huyện
 Mẫu số 2-CBH Thổng hợp kinh phí chi trả các chế độ BHXH hàng tháng
 Mẫu số 3-CBH Báo cáo tăng, giảm hưởng lương hưu, trợ các BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 4-CBH Báo cáo chi chế độ BHXH 
 Mẫu số 5-CBH Báo cáo số tiền đống BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp 
 Mẫu số 6-CBH Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH 
 Mẫu số 7-CBH Danh sách người hưởng chưa nhận các chế độ BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 8-CBH Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo năm 
 Mẫu số 9a-CBH Danh sách báo giảm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 9b-CBH Danh sách báo giảm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
 Mẫu số 9c-CBH Danh sách người hưởng chế độ BHXH hàng tháng thay đổi nơi nhận, hình thức nhận 
 Mẫu số 10-CBH Danh sách báo tiếp tục in danh sách chi trả 
 Mẫu số 11-CBH Danh sách báo tăng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 12-CBH Danh sách điều chỉnh hưởng các chế độ BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 13-CBH Danh sách báo giảm hưởng các chế độ BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 14-CBH Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả các chế độ BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 15-CBH Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện 
 Mẫu số 16-CBH Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần 
 Mẫu số 17-CBH Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng 
 Mẫu số 18-CBH Thông báo thay đổi thông tin người hưởng 
 Mẫu số 19-CBH Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH 
 Mẫu số 20-CBH Giấy biên nhận (số tiền đã lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH) 
 Mẫu số 21-CBH Thông báo khấu trừ lương hưu và trợ cấp BHXH 
 Mẫu số 22-CBH Bảng thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần 
 Mẫu số 23-CBH Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 
 Mẫu số 24-CBH Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí 
 Mẫu số 25-CBH Danh sách người lao động đã được đào tạo. 
 Mẫu số 26-CBH Bảng thanh toán 
 Mẫu số 1-QLC Tổng hợp chi trả chế độ BHXH nguồn NSNN đảm bảo 
 Mẫu số 2a-QLC Tổng hợp chi trả các chế độ BHXH từ Quỹ hưu trí, tử tuất 
 Mẫu số 2b-QLC Tổng hợp chi trả các chế độ BHXH từ Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
 Mẫu số  3-QLC Tổng hợp số tiền đóng BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp 
 Mẫu số 4a-QLC Tổng hợp tăng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
 Mẫu số 4b-QLC Tổng hợp giảm  số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
 Mẫu số 5-QLC Tổng hợp chi Quỹ ốm đau, thai sản, DSPHSK.

 

Quyết định  828/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)
 
© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)