Thông qua 2 dự án luật về Thuế GTGT, TTĐB, quản lý Thuế và Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 07/04/2016

Sáng ngày 06/04, Quốc hội đã thông qua hai dữ án luật do Bộ Tài Chính đề xuất với số phiếu tán thành cao là: dự án Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Theo đó, để ngăn việc chuyển giá nhằm trốn thuế tiêu thụ đặt biệt, Quốc hội đã cho phép bổ sung trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết. Đồng thời, để đảm bảo điều hành linh hoạt theo từng thời kỳ và từng nhóm hàng, ngành hàng cụ thể giao cho Chính phủ quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) so với giá bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra, trường hợp thấp hơn mức quy định này thì cơ quan thuế căn cứ vào tỷ lệ trên để thực hiện quyền ấn định thuế.

Về Luật quãn lý Thuế, Quốc hội đã cho phép quy định mức tiền chậm nộp thuế là 0.03% /ngày. Luật này có hiệu lực từ 01/07/2016.

Quốc hội cũng đã thông qua dự án về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) với 91,30% phiếu tán thành. Theo đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ quy định giao thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại cho Bộ Công thương như Dự thảo luật và căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo các bộ, ngành liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính tăng cường kiểm tra, thanh tra để tránh các hành vi lợi dụng để tăng giá cả hàng hóa khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Thêm vào đó, tất cả các dự án được ưu đãi đầu tư được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án; các dự án đầu tư vào ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn đặc biệt khó khăn và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.

Nguồn: Tin tức Tài Chính

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)