Cục thuế khuyến cáo cá nhân nên nộp quyết toán thuế sớm

Ngày 12/03/2018

Cơ quan thuế khuyến cáo các tổ chức trả thu nhập, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì nên nộp sau ngày 31/3/2018.

Cá nhân nên nộp quyết toán sớm

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN gồm: Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN; tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN.

Đối tượng không phải thực hiện quyết toán thuế gồm: Cá nhân không phải thực hiện quyết toán; cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân cư trú đã nộp đủ số thuế TNCN phải nộp trong năm; cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

Tổ chức không phải thực hiện quyết toán: Tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công; tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Công văn số 5749/CT-TNCN nêu rõ những trường hợp cá nhân được uỷ quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập; cá nhân không được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập; trường hợp điều chỉnh sau khi đã uỷ quyền quyết toán thuế.

Đồng thời, hướng dẫn người nộp thuế xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2017, thu nhập tính thuế bình quân tháng, các khoản giảm trừ (giảm trừ gia cảnh cho bản thân, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc... với những ví dụ minh hoạ cụ thể.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, Cục Thuế TP. Hà Nội còn hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập, đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế; nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với từng đối tượng; thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Đồng thời với thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017, Cục Thuế còn hướng dẫn cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Cơ quan thuế khuyến cáo các tổ chức trả thu nhập, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng bản giấy nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Ngày 31/3/2018 là thời hạn chậm nhất nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017. Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì nên nộp sau ngày 31/3/2018./.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)