Phần mềm lập quyết toán thuế TNCN năm 2019

Ngày 09/07/2019

Bước sang năm 2019, việc quyết toán thuế TNCN có nhiều thay đổi. Để giúp tạo thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp, Kế toán 1A đã cung cấp phần mềm lập quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất của nhà nước.

Quyết toán thuế TNCN được xem là công việc bắt buộc cần phải làm đối với các cá nhân phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế. Hiện nay, Tổng Cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết về việc kê khai, nộp thuế TNCN qua mạng.

Những đối tượng cần quyết toán thuế TNCN

Đối tượng cần quyết toán thuế TNCN năm 2019 bao gồm:

Đối tượng cá nhân

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm phải quyết toán thuế hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo…
 • Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc việc làm tại Việt Nam phải quyết toán thuế TNCN với Cơ quan Thuế trước khi xuất cảnh.

Các tổ chức, doanh nghiệp

 • Các tổ chức trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho cá nhân khi được ủy quyền.
 • Các tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của tổ chức trước khi chuyển đổi.
 • Tổ chức trả thu nhập sau khi tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ cho đến tổ chức mới.
 • Tổ chức trả thu nhập, chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hoặc giải thể, phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là sau 45 ngày kể từ khi chia tách, sát nhập, chuyển đổi…

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm

Tờ khai quyết toán thuế theo Mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Phụ lục Mẫu số 02-1/BBK-QTT-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài.

Trường hợp nộp thuế theo quy định của Luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài thì không cần cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp giấy chứng nhận khấu trừ thuế.

Bản chụp các hóa đơn, chứng từ, chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học…

Trường hợp nếu cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài cần phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Thời hạn nộp thuế TNCN

Đối với tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện kê khai, quyết toán thuế cần nộp hồ sơ chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng tại Việt Nam. Trước khi xuất cảnh cần tiến hành làm thủ tục quyết toán thuế chậm nhất trước ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Phần mềm lập quyết toán thuế TNCN qua mạng

Phần mềm Kế toán 1A sẽ hỗ trợ tính số thuế TNCN khấu trừ khi các bạn làm Bảng lương hàng tháng. Sau đó, phần mềm sẽ hỗ trợ bạn lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo Mẫu 02/KK-TNCN cho công ty với nhiều đối tượng nộp thuế theo Luật thuế TNCN hiện hành.

Thông tin của người nộp thuế, người phụ thuộc cũng được cập nhật và theo dõi đầy đủ để tự động lập Tờ khai quyết toán thuế TNCN – Mẫu 05/KK-TNCN cuối năm với các phụ lục cần thiết nhất.

Tính năng lập quyết toán thuế TNCN trên phần mềm Kế toán 1A hỗ trợ khách hàng cực kỳ tốt trong việc kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định của nhà nước.

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)