Cập nhật thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 05/07/2019

Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và dư nợ phải trả, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo này trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của các doanh nghiệp cho nhà đầu tư, cơ quan Thuế, cơ quan chức năng xem xét.

Hiện nay, theo quy định tất cả các doanh nghiệp đều phải lập BCTC để nộp cho cơ quan Thuế. Dưới đây là lịch nộp BCTC năm 2019 mới nhất cho các doanh nghiệp tham khảo:

Các kỳ lập Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Kỳ lập BCTC năm: Các DN phải lập BCTC năm theo quy định của Luật kế toán.

Kỳ lập BCTC giữa niên độ: BCTC giữa niên độ gồm BCTC quý (bao gồm cả quý IV) và BCTC bán niên.

Kỳ lập BCTC khác:

 • Các DN có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.
 • Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập BCTC tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

Quy định mới nhất của nhà nước về thời hạn nộp BCTC

Theo quy định mới nhất tại Điều 80 của Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cụ thể về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

Đối với doanh nghiệp nhà nước

Thời hạn nộp BCTC quý là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày.

Thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với các công ty mẹ, tổng công ty con thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là 90 ngày.

Đơn vị kế toán trực thuộc tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, tổng công ty quy định.

Đối với các doanh nghiệp khác

Đối với các đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp doanh thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày từ khi kết thúc kỳ kế toán năm.

Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày.

Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nơi nhận BCTC của các doanh nghiệp

 • Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải lập và nộp BCTC cho Sở Tài Chính của tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 • Đối với các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung ương nộp BCTC về Bộ Tài Chính (Cục Tài Chính doanh nghiệp).
 • Đối với các doanh nghiệp nhà nước như: ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán cần nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục quản lý giám sát bảo hiểm).
 • Đối với các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng nộp BCTC cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Các doanh nghiệp phải gửi BCTC cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty nhà nước thì nộp BCTC cho Bộ Tài Chính (Tổng Cục Thuế).
 • Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị này.
 • Đối với các doanh nghiệp đã được pháp luật quy định phải kiểm toán BCTC phải kiểm toán trước khi nộp BCTC theo quy định.
 • Cơ quan tài chính và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phải nộp BCTC tại Sở Tài Chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.
 • Đối với các doanh nghiệp sở hữu 100% vốn nhà nước cần nộp BCTC theo quy định tại các cơ quan, tổ chức được phân công.
 • Các doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cần nộp BCTC năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao theo yêu cầu.

Để có bộ Báo cáo tài chính cũng như bộ hồ sơ quyết toán thuế hoàn hảo, Phần mềm Kế toán 1A giúp bạn theo dõi và tạo nhanh chỉ với một đến hai thao tác đơn giản. Bạn có thể tham khảo cách thực hiện tại bài viết Hướng dẫn nhanh lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm trên Phần mềm Kế toán 1A.

Chúc bạn một mùa quyết toán như ý!

LT.Thái

Bài viết này có giúp ích cho bạn?

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)