Lưu ý khi đăng kí mã số thuế cho người phụ thuộc

Ngày 12/02/2019

Theo Cục Thuế Hà Nội, hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hiện nay được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. 

lưu ý khi khai báo mã số thuế cho người phụ thuộc

Theo đó, trường hợp khi nhận kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc, cơ quan thuế trả kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc cho cơ quan chi trả trong đó có những trường hợp không cấp được mã số thuế vì xảy ra trường hợp trùng thông tin giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, giấy khai sinh…).

Theo quy định, cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm: Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh; các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác).

Cơ quan Thuế quy định, cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực) con hiệu lực cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

Đáng chú ý, cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trường hợp khi người lao động chuyển nơi làm việc khác thì được sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi chuyển đến.

Trường hợp Công ty thực hiện thủ tục cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được cơ quan thuế trả kết quả, trong đó có những trường hợp không được cấp mã số thuế vì xảy ra lỗi như trùng thông tin giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, giấy khai sinh…) với thông tin mã số thuế khác thì đề nghị Công ty cung cấp danh sách những trường hợp không được cấp mã số thuế (theo kết quả trả về của cơ quan thuế) và hồ sơ đăng ký người phụ thuộc do người nộp thuế cung cấp cho Công ty đến cơ quan thuế (Bộ phận một cửa) để cơ quan thuế xem xét, cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Nguồn: Báo Hải Quan

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)