Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Ngày 04/03/2019

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng xử lý thủ tục đối với một số trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (Công ty TNHH chế tạo máy EBA, Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera).

Cụ thể, đối với trường hợp của Công ty TNHH chế tạo máy EBA, sản phẩm sản xuất xuất khẩu được công ty này bán cho đối tác nước ngoài và được đối tác nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa cho chính Công ty TNHH chế tạo máy EBA thì áp dụng theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Công ty thực hiện kê khai mã loại hình E42 - xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ và kê khai mã loại hình G12 - tạm nhập máy móc thiết bị phục vụ dự án có thời hạn.

Hướng dẫn đối với trường hợp của Công ty TNHH chế tạo máy EBA căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam” được quy định là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera, việc sản phẩm xuất khẩu được công ty chuyển tiêu dùng nội bộ tại chính Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera thì căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 24/4/2018 của Bộ Tài chính: “Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyển nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế...” để thực hiện.

Công ty thực hiện kê khai mã loại hình A42 - chuyển tiêu thụ nội địa khác trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng.

Về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì “Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;” không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn: Báo Hải quan

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)