Kiểm tra các doanh nghiệp, hộ, cá nhân có rủi ro cao về hoá đơn bán lẻ

Ngày 14/11/2016

Dựa theo các tiêu chí được quy định trong Luật, Tổng Cục Thuế sẽ tiến hành kiểm tra và xác định các hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa đơn lẻ có dấu hiệu rủi ro cao nhằm tránh tình trạng lợi dụng hoá đơn bán lẻ để hợp thức hoá chứng từ.

Kiểm tra rủi ro về hoá đơn bán lẻ

Theo đại diện Tổng cục Thuế, việc triển khai về bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh, cấp hóa đơn lẻ cho hộ, tổ chức, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn thời gian qua đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ, cá nhân, tổ chức có nhu cẩu sử dụng hóa đơn lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, công tác bán, cấp hóa đơn lẻ ở một số Chi cục Thuế chưa được quan tâm đúng mức; chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục nên đã xảy ra tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Nhằm kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện ngay việc tổ chức nhận dạng các hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa đơn lẻ có dấu hiệu rủi ro cao.

Căn cứ vào các quy định pháp luật, tiêu chí nhận dạng cần lưu ý như sau: Các hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa đơn lẻ có giá trị giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên; Hóa đơn lẻ được bán, cấp cho các tổ chức là hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án, hội đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước; Hóa đơn lẻ bán, cấp cho hộ, tổ chức cá nhân phát sinh liên tục trong tháng và quý; Hóa đơn lẻ bán, cấp cho cá nhân, hộ có chứng minh nhân dân lưu tại cơ quan Thuế không trùng với họ, tên của người bán, cấp hóa đơn...

Tùy tình hình thực tế phát sinh tại địa phương, các Cục Thuế, Chi cục Thuế có thể lựa chọn các tiêu chí nêu trên, đồng thời có thể bổ sung thêm các tiêu chí phù hợp với thực tế địa bàn quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu, căn cứ vào các tiêu chí nhận dạng trên, các Chi cục Thuế thành lập ngay một tổ công tác chuyên tiến hành rà soát tất cả các hóa đơn bán lẻ đã bán, cấp cho các hộ, cá nhân, tổ chức trong thời gian từ 1-1-2012 đến tháng 10-2016. Từ đó đưa ra danh sách cảnh báo các hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa đơn lẻ có dấu hiệu rủi ro cao (danh sách có rủi ro cao về bán, cấp hóa đơn lẻ). Danh sách này phải được báo cáo về Cục Thuế để giám sát, tham mưu, chỉ đạo.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân Lãnh đạo và chuyên viên bộ phận trực tiếp được giao nhiệm vụ chưa thực hiện đúng theo yêu cầu, chỉ đạo. Ngoài ra, phải phân tích, lựa chọn tối thiểu 20 DN có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tổ chức kiểm tra ngay.

Nguồn: Báo Hải Quan

 

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)