Tính năng kế toán bán hàng

 

Các tính năng kế toán bán hàng sẽ giúp bạn quản lý đầy đủ thông tin về hàng hóa, khách hàng và chính sách giá, hỗ trợ lập Hóa đơn bán hàng nhanh chóng và chính xác. Quản lý công nợ chặt chẽ tới từng Hóa đơn, kiểm soát hạn mức dư nợ của Khách hàng

 

Tính năng chi tiết gồm có:

 

 • Quản lý thông tin Hàng hóa và Dịch vụ

 • Quản lý thông tin Khách hàng

 • Quản lý chính sách giá bán, giảm giá, chiết khấu

 

 • Lập Hóa đơn bán hàng

 • Phát hành (in) hóa đơn đơn GTGT

 • Xem Nhật ký bán hàng

 • Thu tiền khách hàng theo từng hóa đơn

 • Theo dõi nợ phải thu Khách hàng theo từng hóa đơn

 • Quản lý công nợ của khách hàng theo Hạn mức

 • Báo cáo đối chiếu/xác nhận công nợ định kỳ với khách hàng

 

 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu

 • Báo cáo phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

 • Báo cáo hóa đơn phải thu đến hạn thanh toán

 • Báo cáo tổng hợp bán hàng (cuối ngày, cuối tháng)

 • Báo cáo phân tích bán hàng theo Khách hàng

 

 

CHỌN XEM TÍNH NĂNG KHÁC

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)