Tính năng kế toán TSCĐ và CCDC

 

Hỗ trợ kế toán làm đúng các quy định về quản lý TSCĐ và CCDC. Các nghiệp vụ ghi tăng, khấu hao được tự động hóa hoàn toàn giúp kế toán bỏ được nhiều bước thao tác thừa mỗi tháng và tránh được các sai sót thường gặp

Tính năng chi tiết gồm có:

 • Quản lý các nhóm TSCĐ và CCDC trong một danh mục Tài sản chung
 • Thẻ Tài sản theo dõi toàn bộ thông tin vòng đời của một tài sản.
 • Tự động khấu hao theo thông tin sử dụng tài sản
 • Tính khấu hao từ ngày ghi tăng theo quy định.
 • Tự động ghi tăng tài sản khi hạch toán Hóa đơn mua hàng
 • Theo dõi TSCĐ mua sắm có lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng
 • Theo dõi Chi phí đầu tư XDCB và ghi tăng TSCĐ từ XDCB hoàn thành
 • Dễ dàng điều chỉnh Nguyên giá, Thời gian khấu hao, Giá trị khấu hao lũy kế
 • Tự động ghi giảm TSCĐ từ Ngày thanh lý theo quy định
 • Sổ TSCĐ theo đơn vị sử dụng (phòng ban hoặc toàn công ty)
 • Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng
 • Báo cáo Bảng trích khấu hao TSCĐ
 • Báo cáo Bảng phân bổ CCDC
 • Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐ và CCDC
 • Sổ chi tiết tăng, giảm TSCĐ và CCDC
 • Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình và vô hình (Thuyết minh Báo cáo tài chính)

 

CHỌN XEM TÍNH NĂNG KHÁC

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)