Tính năng kế toán mua hàng

 

Giúp quản lý toàn bộ đầu vào hàng hóa, nguyên vật liệu, TSCĐ và CCDC; hỗ trợ nghiệp vụ mua hàng trong nước, nhập khẩu, nhận hàng trước lấy hóa đơn sau; theo dõi hạn thanh toán và trả tiền mua hàng theo từng Hóa đơn.

 

Tính năng chi tiết:

 

 • Quản lý thông tin Nhà cung cấp

 • Nhập hàng hóa theo Hóa đơn mua hàng trong nước

 • Nhập hàng hóa mua có chi phí mua hàng

 • Nhập hàng hóa theo Tờ khai nhập khẩu

 • Theo dõi hàng mua chưa có hóa đơn

 • Theo dõi Nhật ký mua hàng

 

 • Trả tiền Nhà cung cấp theo hóa đơn mua hàng

 • Theo dõi công nợ phải trả Nhà cung cấp theo từng Hóa đơn mua hàng

 • Báo cáo đối chiếu xác nhận công nợ phải trả với Nhà cung cấp

 

 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả

 • Báo cáo phân tích nợ phải trả theo tuổi nợ

 • Báo cáo nợ đến hạn phải trả

 • Báo cáo tổng hợp mua hàng

 

CHỌN XEM TÍNH NĂNG KHÁC

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)